1 maart 2018

Verkiezingsmiddagen met politieke partijen van de gemeente Berg en Dal

Verkiezingsmiddagen met politieke partijen van de gemeente Berg en Dal. Op 21 maart 2018 vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Seniorenraad, de KBO’s en de Seniorenverenigingen in de gemeente Berg en Dal organiseren om die reden een drietal bijeenkomsten met alle politieke partijen in de gemeente. Aan de hand van een aantal door de Seniorenraad vastgestelde aandachtspunten zullen de politieke partijen ondervraagd worden over hun partijprogramma’s. Die aandachtspunten betreffen natuurlijk in de allereerste plaats zaken die voor senioren van belang zijn, maar zijn zo breed geformuleerd dat ze voor iedereen van belang kunnen zijn. Nadat de partijen ieder een korte inleiding over de voor hun meest belangrijke zaken uit hun programma hebben gegeven kunnen er door de aanwezigen in de pauze schriftelijke vragen worden geformuleerd. Daarbij zal door leden van de Seniorenraad hulp worden geboden. Na de pauze krijgen de politieke partijen de mogelijkheid deze vragen te beantwoorden en kunnen er, bij voldoende tijd, korte discussies plaatsvinden. De Seniorenraad adviseert de gemeente op het terrein van wonen, welzijn en zorg, mobiliteit en veiligheid, vanuit de optiek van senioren. U kunt daar meer over lezen op onze website: www.seniorenraadbergendal.nl. Donderdagmiddag vond de eerste bijeenkomst plaats in dorpshuis de Sprong te Ooij. De 11 partijen , welke deel uitmaken van de gemeenteraad van Berg en Dal waren met een lijsttrekker of vertegenwoordiger aanwezig. Het werd een interessante middag. Er volgen nog middagen in Millingen en Groesbeek. zie de foto’s (komen nog)

De twee volgende bijeenkomsten worden gehouden van 13.45 tot 16.15  uur op:

dinsdagmiddag 6 maart in “de Duffelt” in Millingen en woensdagmiddag 14 maart in “de Mallemolen” in Groesbeek.