24 februari 2018

Tafel van 50 over Watertaxi-bus in Millingen ad Rijn

Het CDA Berg en Dal kan terugzien op een succesvolle tweede editie tafelgesprekken onder de titel De Tafel van 50. Opnieuw waren er afgelopen vrijdag verenigingsmensen, burgers en ondernemers in De Duffelt te Millingen aanwezig in de kleinere editie dan die van 12 december in Groesbeek om met elkaar de discussie aan te gaan. De aftrap was voor Lector dr. Van Duin van de TU Delft die een presentatie gaf over het voornemen om vanaf Millingen richting Arnhem – Nijmegen de polder te ontsluiten door middel van watertaxi’s of waterbussen. ‘’Met 15 minuten in het centrum van twee grote steden, dat maakt de positie van niet alleen Millingen, maar de hele gemeente veel sterker’’ aldus Van Duin. De presentatie gaf ruim inzicht in de kansen die het de gemeente Berg en Dal biedt, maar riep ook vragen op en zette in ieder geval het publiek aan het denken. Daarop gaf de Lector zijn toezegging om namens de TU Delft een onafhankelijk onderzoek te doen. De bevindingen zullen medio juni gepresenteerd worden.Hoofdthema’s van de discussies na de presentatie werden door de aanwezigen zelf al eerder aangegeven en kwamen vooral neer op het voornemen van het CDA om sporthal De Duffelt uit te breiden naar Cultureel centrum annex concert en theaterzaal. zie de foto’s.

 

Conclusie van deze avond was dat er een sterke behoefte en voldoende draagvlak voor is, mits er een betaalbare huurprijs voor verenigingen door de gemeente op tafel wordt gelegd, zo was de conclusie. ‘’ We zijn al zo vaak blij gemaakt met projecten die het allemaal nét niet waren en daardoor een langzame dood stierven. Het Morgenbad en sporthal De Duffelt zijn daar voorbeelden van. Kijk hoe dit gebouw er lange tijd bij heeft gestaan en hoe het met tape aan elkaar gehouden moet worden, als je er al in kunt’’ aldus een van de gasten.   ‘’Millingen is echt toe aan een centraal punt waar we kunnen musiceren, elkaar kunnen treffen en waarmee we de verenigingen en inwoners, zeker de jeugd ook wat te bieden hebben’’aldus een fanfarelid. Bij alle tafels kwam dezelfde uitkomst naar voren. 

Carnavalsvereniging ‘De Deurzakkers’ uit Ooij zette deze avond haar angst op de kaart dat er in Ooij binnenkort geen enkele bouwlocatie meer is waar de vereniging praalwagens kan bouwen. ‘’Geld voor een museumlandschap is prima, maar Oriëntalis zal met een bijzonder goed businessplan moeten komen wil de gemeente daar nog geld insteken’’was een veelgehoorde stelling. ‘De tafel van Kekerdom’ sprak vooral haar vraag naar de gemeente uit om vereenzaming in de hele polder tegen te gaan. Niet alleen van ouderen, maar de geïsoleerde ligging maakt het probleem wel groter. 

Volgens een deelnemer uit Groesbeek zou de polder een aanzuigende werking moeten nastreven door bedrijven hierheen te halen en de werknemers weer uit deze gemeente te laten komen. Voor een meerderheid is de waterbus en het weer op de kaart zetten van Millingen als toeristische doorvoerhaven daar een mooie kans voor.