5 februari 2018

Persbericht D’66 Berg en Dal ivm verkiezingsprogramma.

Persbericht 1-02-2018: D66 Berg en Dal krijgt het voor elkaar. Vandaag presenteert D66 Berg en Dal met trots haar verkiezingsprogramma ‘D66, Thuis in elke kern’. Het is een toekomstgericht programma voor de periode 2018-2022 waarin D66 inzet op goede leefbaarheid: goed werk, goede zorg, goede voorzieningen, goed onderwijs, goed wonen, goede bereikbaarheid en dat alles in een goed klimaat. Tessa Vorderman, raadslid en lijsttrekker D66 Berg en Dal: `De afgelopen raadsperiode heeft D66 vanuit de oppositie al veel bereikt op het gebied van duurzaamheid, energiebesparende maatregelen, burgerparticipatie en goed openbaar vervoer. Dat blijven voor ons belangrijke thema’s. Ons verkiezingsprogramma is ambitieus en vernieuwend.’ 

D66 wil meer zeggenschap voor onze inwoners. Zij kunnen zelf, met voldoende handtekeningen een raadsvoorstel indienen. Zo moet er ook een ‘groenegolf-ambtenaar’ worden aangesteld die inwoners helpt met een burgerinitiatief of raadsvoorstel. 

Goede zorg
D66 zorgt voor goede zorg: toegankelijk en laagdrempelig. Maar D66 zet ook in op preventie. Een gezonde leefstijl moet voor iedereen bereikbaar zijn, dus betaalbare (sport) activiteiten, voor iedereen mogelijk. Ook rookvrije speelplaatsen, kantines en sportvelden horen daarbij.
Goed klimaat
D66 wil een schone en duurzame gemeente in een hoger tempo, waardoor Berg en Dal een energieneutrale gemeente wordt in 2040. Voor de inwoners blijven er subsidies voor energiebesparende maatregelen aan hun huis, waardoor de energierekening voor iedereen lager wordt en de klimaatdoelen eerder behaald worden. Ook wil D66 een eigen gemeentelijke schone vervoersdienst die jong en oud van A naar B brengt.
Goed werk
Werkgelegenheid blijft een punt van aandacht. D66 wil een gunstig ondernemersklimaat, makkelijke regelgeving voor ondernemers met extra stimulans voor duurzame milieuvriendelijke ondernemingen.
Goede leefbaarheid
Om de leefbaarheid in de kernen te behouden is goede bereikbaarheid en goed openbaar vervoer nodig. D66 wil zo wel de buslijnen in stand houden als de reactivering van een schone, geluidsarme lightrail Kleve-Nijmegen.
Dit zijn slechts enkele van onze plannen. Samen krijgen we het voor elkaar!
D66 Berg en Dal nodigt u uit om het verkiezingsprogramma of het uittreksel te lezen op de website: https://bergendal.d66.nl/