31 januari 2018

Nachtelijke afsluitingen Waalbrug Nijmegen.

De Waalbrug in Nijmergen is van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 februari tussen 21.00 en 06.00 uur, en de laatste nacht tot 08.00 uur, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op 6 februari beginnen herstelwerkzaamheden aan het asfalt, die niet kunnen wachten tot de renovatie. Daarna worden in opdracht van Rijkswaterstaat van 7 tot en met 9 februari metingen uitgevoerd aan de brug. Om de metingen precies uit te kunnen voeren, zijn afsluitingen van de brug nodig. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers, voetgangers en lijnbussen gebruik blijven maken van de brug. Het overige verkeer wordt omgeleid via De Oversteek. Onderdeel van de renovatie van de Waalbrug is het gebruik van voorgefabriceerde betonelementen. 

Betrouwbare gegevens

Betrouwbare bouwtekeningen van de brug ontbreken. De oorzaak daarvan is te vinden in de geschiedenis van de brug: de Waalbrug is in 1936 geopend, door de Nederlandse genie in 1940 opgeblazen om een snelle opmars van het Duitse leger te voorkomen en door de Duitsers weer opgebouwd in 1943. De metingen zijn nodig om betrouwbare gegevens te krijgen, zodat straks alle voorgefabriceerde betonelementen als puzzelstukjes in elkaar passen. Door gewicht van het verkeer beweegt de brug mee. Deze minieme bewegingen beïnvloeden de metingen. Om betrouwbare gegevens te krijgen, mag er daarom geen gemotoriseerd verkeer over de brug rijden. Om de verkeerhinder te beperken, voert de aannemer de metingen ’s nachts uit.

Samenwerking

Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug.

Aannemer Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een tweezijdig fietspad en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.