28 januari 2018

Gemeentegids Berg en Dal.

De gemeente Berg en Dal geeft de gemeentegids van Berg en Dal zelf weliswaar niet meer uit, maar uitgever FMR-producties heeft besloten in 2018 op eigen gelegenheid door te gaan met zowel een papieren als digitale versie. In de oude gemeente Ubbergen werd het ook uitgegeven door LokaalTotaalBv. De gids van de gemeente Berg en Dal is jarenlang gepubliceerd en verspreid door FMR-producties, in samenwerking met de gemeente. Deze samenwerking is inmiddels gestopt. Het college heeft dit onder andere besloten omdat de informatie die in een papieren gemeentegids staat soms achterhaald is. Dit is niet het geval bij informatie op de website van de gemeente: deze is actueel. D66 Berg en Dal stelde daarop raadsvragen. Uit de beantwoording daarvan blijkt dat FMR heeft besloten zelf verder te gaan met het uitgeven van de gids. Of de papieren versie huis-aan-huis wordt verspreid, of er afgiftepunten komen is nog niet bekend. D66 vroeg ook of het een bezuinigingsmaatregel betreft. Ja, zegt het college. “Het betreft een bezuinigingsmaatregel op arbeidsuren (ambtelijke uren), niet op externe kosten. Inwoners bellen de gemeente als een bestuursmutatie heeft plaatsgevonden, een adres is gewijzigd enzovoort. Dit is uiteraard de verantwoordelijkheid van de uitgever, maar de benaming Gemeentegids geeft aanleiding om vragen, opmerkingen en problemen bij onze medewerkers neer te leggen”. Overigens benieuwd of dat laatste ook geldt voor “Het Gemeentenieuws” . Op de foto de gemeentegids van de voormalige gemeente Ubbergen, compleet met telefoonnummers van de inwoners. (2013)