18 januari 2018

Kandidatenlijst van “Voor Berg en Dal” vastgesteld

Vorige week hebben de leden van Voor Berg en Dal de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Jos Peters werd gekozen als lijsttrekker op de voet gevolgd door Ellen van Broekhoven als tweede kandidaat. Beiden zitten thans namens de partij al in de gemeenteraad van Berg en Dal en trekken samen de kar tijdens de komende verkiezingscampagne. Toon de Jong staat op nummer drie en is kandidaat wethouder voor de partij. Nieuw op nummer vier staat Susanne van Rooijen, die op dit op moment al warm draait als carrousellid van de gemeenteraad. Als vijfde op de lijst staat Serkon Heno uit Millingen aan de Rijn. De lijst bestaat uit 35 kandidaten, van oudsher voornamelijk uit de voormalige gemeente Ubbergen maar toenemend ook uit de kernen Berg en Dal, Heilig Landstichting, Millingen aan de Rijn, Kekerdom en Groesbeek. Voor Berg en Dal is een lokale politieke partij voor alle kerkdorpen in onze gemeente. De partij heeft de afgelopen periode laten zien dichtbij de burger te staan en zich overal in de gemeente sterk te maken voor oplossingen van met name lokale problematiek. Voor Berg en Dal heeft een breed partijprogramma en kandidaten uit alle gelederen van de samenleving. Zij vormen samen een politiek netwerk met veel deskundigheden door betrokken mensen. Foto : Flip Franssen

Jos Peters geniet alom bekendheid als wijn- en verenigingsman. Zo was hij een kleine 10 jaar voorzitter en is nu nog steeds bestuurslid van de Schutterij B.U.B. in Beek, lid van het kerkbestuur en Cavalier in hart en nieren. Jos heeft ruim 15 jaren ervaring als fractieleider in de gemeenteraad en weet als geen ander ‘hoe de hazen lopen’ in de politiek.
Ellen van Broekhoven heeft zich de afgelopen jaren warm gedraaid in de gemeenteraad van Berg en Dal en haar kennis over ouderenzorg en welzijn ingebracht. De leegloop aan voorzieningen in voornamelijk kleine kernen van onze gemeente baart haar zorgen en zij zal zich daarvoor blijven inzetten. Ellen betrekt de leden en de achterban van de partij actief bij het formuleren van standpunten en onderscheidt zich door haar nuancering. Toon de Jong was al eerder gewaardeerd wethouder voor de partij, in de voormalige gemeente Ubbergen. Monument, landschap en erfgoed noemt hij ‘de kroonjuwelen’ van onze prachtige gemeente en van Voor Berg en Dal. Voorzitter van stichting tot behoud van Monument en
Landschap en voorheen ook van de Ploegdriever, is hij verdediger van het behoud van monumenten, behoud van ons prachtige afwisselende landschap en het zichtbaar en levend maken van onze geschiedenis in erfgoedontwikkeling. Susanne van Rooijen vormt samen met Johan Tiesnitsch en Maurice Twijnstra een team van carrouselleden, dat standpunten voor onze partij verdedigt ter voorbereiding op de raadsvergadering. Susanne is verbinder en netwerker tegelijk en brengt politiek dichter bij de burger. Johan brengt zijn ondernemersgeest, passie voor onze mooie gemeente- en optimisme in en Maurice zijn strategische kwaliteiten over onder andere ICT, techniek, onderwijs en de arbeidsmarkt. Als optimale inburgering een naam had, dan was dat Serkon Heno. Opgeleid tot advocaat in Syrië is hij in 2013 in Nederland met zijn gezin helemaal opnieuw begonnen en heeft de rechtenstudie in Nijmegen sindsdien bijna voltooid. Belangstelling voor bestuursrecht en betrokken vader in de Millingse voetbalvereniging en de basisschool. Heeft goede ideeën over inburgering en verkeersveiligheid binnen onze gemeente. De thema’s van Voor Berg en Dal worden uitgewerkt in het partijprogramma, dat binnenkort gepubliceerd wordt. Monument, landschap, erfgoed, échte burgerparticipatie, een dienstbare overheid dichtbij, verenigingsleven en vitale dorpskernen komen daarin nadrukkelijk aan bod! Informatie/vragen:
Facebookpagina: https://www.facebook.com/VoorBergEnDal/
E-mail: voorbergendal@gmail.com