9 januari 2018

“Functioneel bewegen” en “In balans” in dorpshuis de Sprong in Ooij

Dinsdag 9 januari was de aftrap van het project Functioneel Bewegen en In Balans voor senioren in dorpshuis de Sprong in Ooij. 25 belangstellenden waren aanwezig voor de uitleg over het project. De bijeenkomsten zijn actieve bewegingslessen en af en toe voorlichting over een bepaald thema. De lessen worden gegeven door beweegagoog Anja Zaat. Tijdens de bewegingslessen staan activiteiten centraal waar u moeite mee heeft. Dit betekent dus dat de inhoud niet vast staat, maar naar úw behoeften wordt ingevuld. We kijken dan samen vooral naar het lopen, boodschappen doen, het voorkomen van vallen, het trainen van uw geheugen en het kunnen doen van alledaagse handelingen. Verder zijn natuurlijk plezier, ontmoeting en sociale contacten belangrijke ingrediënten. Bij deze cursus staan 4 Lessen in het teken van ‘in balans’.  Deze lessen hebben als doel: vallen voorkomen en het trainen van uw evenwicht. Deze 4 lessen worden gegeven door San Pernet, fysiotherapeut. Wilt u meedoen aan deze cursus neem dan contact op met Marian Schijf 06 13260571. Mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit FNO.