31 december 2017

Hoogwaterbericht van Waterpeilen.nl

Hoogwaterbericht van Waterpeilen.nl van zondag 31 december ;Hoogwaters in Rijn en Maas ontwikkelen zich . De verwachting van gisteren blijft grotendeels van kracht. De neerslag die gisteren en vannacht gevallen is zorgt nu voor de eerste flink stijgingen in de zijrivieren van de grote rivieren. De neerslagverwachtingen voor vandaag en morgen vallen iets bescheidener uit dan eerst voorspelt, maar voor woensdag wordt nog steeds veel regen verwacht en ook de vrijdag ontwikkelt zich nu steeds meer als een dag die erg nat zou kunnen gaan verlopen. Onveranderd is de verwachting dat daarna een minder natte periode aanbreekt.  Voor de rivieren betekent dit dat ze meerdere malen een flinke hoeveelheid water te verwerken krijgen, die de waterstanden stapsgewijs steeds hoger op laat lopen. Voor de Rijn wordt een stand van 14 meter na het komend weekend steeds reëeler en ook een stijging naar 14,5 of 15 m is niet onwaarschijnlijk. In de Maas is het hoogwater nu eigenlijk al begonnen, daar steeg de afvoer vanmorgen bij Borgharen van ca 750 m3/s naar 1000 m3/s. Een verdere stijging in de loop van de week naar 2000 m3/s in het volgend weekend is goed mogelijk. Stijging Rijn begin morgen in de loop van de dag. De Rijn bij Lobith heeft nu een stand van ca 10,6 m +NAP. Morgen aan het eind van de dag arriveert het eerste water van de neerslag die de afgelopen 2 dagen is gevallen. Zowel in de Moezel als de Bovenrijn heeft dit al voor kleine hoogwatergolfjes gezorgd, waarvan het water in 2 tot 4 dagen naar Nederland wordt afgevoerd. De stijging bij Lobith verloopt niet heel snel. Op dinsdag 2 januari wordt in de loop van de dag de 11 meter overschreden en woensdag aan het eind van de dag de 12 meter. De komende nacht passeert een volgende regenzone, die wel vrij actief is, maar ook snel overtrekt. Maandag volgt dan in de loop van de dag een langzamer systeem, dat met name in Midden Duitsland regen brengt. De dinsdag verloopt dan grotendeels droog, waarna de woensdag erg nat kan gaan verlopen. Na een drogere donderdag wordt de vrijdag dan ook weer erg nat. Als dit patroon van neerslagzones uit komt, dan betekent dat dat de waterstand bij Lobith na het passeren van de 12 m op woensdag zich daarna even wat in zal houden, om vooral op vrijdag verder te gaan stijgen. In het weekend kan dan de 14 meter bereikt worden. Afhankelijk van de hoeveelheid regen die op vrijdag valt, kan de stand na het weekend nog verder stijgen en zelfs de 15 meter is niet onwaarschijnlijk. Een zo hoge afvoer komt gemiddeld ongeveer eens in de 5 tot 7 jaar voor. Deze piek zou dan rond 9 of 10 januari passeren.

Stijging Maas is al begonnen

De Maas is gisteren en vandaag langzaam gestegen naar ca 1000 m3/s. Bij deze stand beginnen de lagere delen van de uiterwaarden langs de Maas te overstromen. Voordat de uiterwaarden geheel onder staan is een afvoer van ca 1800 tot 2000 m3/s nodig; een afvoer die later in de weke waarschijnlijk wel gehaald gaat worden.

Een aantal beken in de zuidelijke Ardennen stijgt vandaag nog, maar de Ourthe is nu even wat gaan dalen. Alle sneeuw die in de hogere delen van de Ardennen lag is gisteren gesmolten en dat werd gisteren vooral afgevoerd. Omdat het smeltwater nu op is, daalt de afvoer weer wat. Op grond van het water dat nu nog onderweg is, vooral uit de zuidelijke Ardennen, is een verdere stijging bij Borgharen naar ca 1150 m3/s nog mogelijk. De neerslag van vannacht zal waarschijnlijk niet veel invloed hebben op de afvoer. Morgenmiddag passeert dan een klein lage drukgebied precies over de Ardennen. Daarbij kan 2 tot 3 cm regen vallen en daarmee kan de afvoer op dinsdag en woensdag verder stijgen naar tussen de 1300 en 1500 m3/s. 

Woensdag wordt dan naar zoals de weermodellen het nu voorspellen een erg natte dag in de Ardennen en daarmee kan de afvoer op donderdag verder stijgen naar ca 1750 m3/s. Heel nauwkeurig is dat nog niet te voorspellen omdat de neerslag verwachting voor woensdag nog kan gaan schuiven. Na een drogere donderdag volgt op vrijdag dan nog een regenzone. Een verdere stijging in het volgend weekend naar ca 2000 m3/s is dan goed mogelijk. Maar uiteraard is dat op deze termijn met nog minder zekerheid te zeggen.

Samengevat staat ons een erg natte week te wachten met grote kans op flinke hoogwaters in de beide rivieren. Op deze termijn is nog geen betrouwbare voorspelling te geven over de uiteindelijke hoogtes die bereikt worden. Dagelijk volgt daarom een update.

Een goede jaarwisseling voor iedereen die meeleest.

zaterdag 30 december 2017

Grote kans op hoogwater in de loop van de volgende week

De verwachting van twee dagen terug blijft van kracht. Het is de komende week een komen en gaan van regengebieden die over de stroomgebieden van Maas en Rijn trekken en die zorgen er voor dat de waterstanden in de rivieren flink gaan stijgen. Toch is in de weermodellen ook het einde van de nattigheid al weer in zicht; vanaf het volgend weekend ziet het er nu naar uit dat het droger wordt. De weercirculatie is de komende week westelijk en daarmee worden de actieve regenzones met grote snelheid vanaf de Atlantische Oceaan naar Europa gevoerd. Aan het eind van de week draait de circulatie naar het noordwesten en wordt weer koelere en drogere lucht aangevoerd. Tot die tijd valt er echter erg veel neerslag en dat zal de waterstanden in de Rijn en de Maas verder laten stijgen dan bij de hoogwaters van 2 weken terug. 

Rijn nu rond de 10,6 m bij Lobith; stijging zet in vanaf 2 januari

De neerslag van de afgelopen dagen stelde nog niet zoveel voor en dat zorgt er voor dat de Rijn bij Lobith nog ca 2 dagen vrij stabiel blijft rond de 10,6 m +NAP. Dat is een licht verhoogde waterstand, waarbij het zomerbed goed gevuld is. De uiterwaarden zijn niet overstroomd, op de plaatsen na waar het water van het vorige hoogwater (rond 20 december) nog niet is weggestroomd.

Vandaag passeerde het eerste meer actieve regengebied en dat levert het water voor de stijging die zich aan het einde van nieuwjaarsdag zal gaan inzetten. Zondag en maandag passeren dan regenzones die voldoende regen brengen voor een verdere stijging, maar de grootste hoeveelheid regen wordt nu verwacht op woensdag 3 januari. Een regenzone blijft dan langere tijd boven Midden en Zuid Duitsland liggen en dat kan zeker in de Middelgebergten (Zwarte Woud, Eifel, Vogezen ed) erg veel regen brengen. Na woensdag wordt donderdag dan wat droger, maar volgt op vrijdag nog eenmaal een actieve regenzone. Nu worden de verwachtingen voor verder vooruit wel altijd minder betrouwbaar, dus wat er dan precies gebeurt moeten we nog afwachten.

De regenval van dit weekend en het begin van de komende week zal er voor zorgen dat de waterstand bij Lobith op dinsdag weer boven de 11 meter stijgt en op woensdag in de loop van de dag boven de 12 meter. Het hangt dan van de regenhoeveelheden van woensdag af hoever de waterstand daarna verder zal stijgen. Als er dan inderdaad erg veel regen valt, zal de stand bij Lobith aan het eind van de week verder gaan stijgen en kan in het volgend weekend de 14 m worden bereikt. Een nog hogere stand na het weekend, tot 15 meter, is dan zelfs mogelijk. 

Maas stijgt eerst naar ca 1000 m3/s; later volgt een verdere stijging

De Maas voert nu ca 650 m3/s af. Net als bij de Rijn is dat een licht verhoogde afvoer, waarbij het water nog ruim in het zomerbed past. Alleen in de omgeving van Roermond liggen veel wat lagere uiterwaarden die bij deze afvoer al bijna overstromen.

Vooral in de zuidelijke Ardennen is vannacht vrij veel regen gevallen en dat zorgt daar nu voor een stijging in de Semois en de Chiers, waarvan het water er ca 1 dag over doet voordat het in Nederland aankomt. Samen met de regen die elders is gevallen zorgt dit bij Borgharen in de loop van oudjaarsdag voor een stijging naar ca 750 m3/s. Vandaag valt verspreid over de Ardennen nog meer neerslag en vooral zondag passeert aan het eind van de dag een actieve regenzone die de waterstand verder zal doen stijgen. Op zondag zullen de afvoeren daarom langzaam verder stijgen en op maandag kan dan de 1000 m3/s bereikt worden. 

Vanaf maandag volgen er nog verschillende regenzones. Op maandag zelf trekt een actief regengebied ten zuiden van Belgie langs, wat vooral in de zuidelijke Ardennen regen kan brengen. Dinsdag overdag verloopt droger, maar aan het eind van die dag dient zich dan de actieve regenzone aan die veel regen gaat brengen in het stroomgebied van de Rijn. Ook de Ardennen blijven daarbij niet buiten schot, maar de grootste hoeveelheden lijken nu wat zuidelijker te vallen, zodat vooral de Franse Maas er mee te maken krijgt. Donderdag verloopt dan weer droger en vrijdag passeert, voor zover de weermodellen het nu kunnen overzien, het laatste actieve neerslaggebied.

Door de regenval op maandag zal de afvoer na die dag verder stijgen dan 1000 m3/s. Op dinsdag of woensdag kan de afvoer dan tussen de 1250 en 1500 m3/s uitkomen. Afhankelijk van de plaats waar in het stroomgebied op woensdag de meeste regen valt, kan de afvoer aan het eind van de week nog wat verder stijgen. Als het een voltreffer wordt op de Ardennen is een afvoer tot boven de 2000 m3/s mogelijk, dit is een afvoer die ca eens in de 5 jaar optreedt in de Maas; maar voorlopig ziet het daar niet naar uit.

Vanwege de grote kans op een flinke hoogwaters volgt de komende dagen dagelijks een bericht. Gaandeweg wordt dan duidelijk of de waterstanden inderdaad tot ca 15 meter bij de Rijn of 2000 m3/s bij de Maas kunnen stijgen. De regen moet namelijk nog vallen en als de regenzone van woensdag minder actief uitpakt, of meer westelijk of zuidelijk blijft liggen, dan ziet het er ineens toch weer anders uit.