3 november 2017

Begroting Berg en Dal 2018 vastgesteld: extra lastenverlichting

GROESBEEK – De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdag 2 november unaniem de begroting 2018 vastgesteld. Tijdens de behandeling van de begroting kwamen liefst 44 moties en 5 amendementen aan bod. Een van de besluiten is een extra lastenverlichting. Burgemeester en wethouders stelden aanvankelijk voor om € 150.000,- aan lastenverlichting door te voeren vanwege een overschot van meer dan 1 miljoen euro. De raad verdubbelde dat, op initiatief van CDA Berg en Dal. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2018 ten opzichte van vorig jaar niet € 30,- meer afvalstoffen- en rioolheffing, maar een tientje. Het hele bericht, inclusief de resultaten van de stemming van de moties/amendementen staat op http://www.degroesbeek.nl/…/begrotingsdebat-2017-begroting…/

Twee grote problemen in de gemeente Berg en Dal zijn wateroverlast en overlast van hondenpoep, drugsgebruik en zwerfaval. De gemeente gaat op basis van een motie van VOLG € 500.000,- extra uittrekken om de wateroverlast in de gemeente aan te pakken en voor handhaving komt als dat nodig is ook extra budget.  Het gebruik van soft- en harddrugs wordt in de openbare ruimte niet toegestaan. Daarvoor zal de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd worden. Een motie daartoe van CDA Berg en Dal werd breed gesteund.

Buiten deze zaken zijn er nog veel meer moties aangenomen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar snel internet in de gemeente (motie VOLG), kunnen huishoudens éénmaal per jaar het grofvuil gratis laten ophalen (motie Sociaal Groesbeek) en wordt het voor verenigingen en stichtingen mogelijk om geld te lenen voor het verduurzamen van hun accommodatie (motie D66). De exacte uitwerking van die moties volgt nog.

Er waren ook wat meer lokaal georiënteerde moties. Er komt dankzij een motie van Voor Berg en Dal een haalbaarheidsonderzoek naar een fietspad rondom de kom Leuth. De huidige situatie met de Steenheuvelsestraat zou namelijk te gevaarlijk zijn, al zei het college van niet. In Groesbeek worden de trappen van de Koekeleklef hersteld (motie Groesbeekse Volkspartij) en een stukje zandweg tussen de Cranenburgsestraat en Kreuzfurth omgetoverd tot geasfalteerd fietspad (motie PvdA).  Combinatie ’90 pleitte voor het afstoten van het dorpshuis De Ubburgh. Ook dat haalde een meerderheid. Tot slot kon de oproep van D66 om het college zich te laten keren tegen de plannen van de provincie rondom de bushaltes in Beek op voldoende steun rekenen.

In totaal haalden 18 moties en twee amendementen de eindstreep.  De begrotingsbehandeling nam dit jaar bijna 5 uur in beslag.