8 oktober 2017

Schutterij Vriendenkring start kermis met H.Mis

Met een H. Mis in hun verenigingsgebouw de Vriendenkring te Leuth, werd zaterdagavond de start ingeluid van de kermis- en schuttersfeesten in Leuth. Omdat de kerk in Leuth gesloten is was dit de eerste keer, dat de mis gehouden werd in de Vriendenkring. Voorganger was pastor Bohm, die zelfs applaus kreeg na zijn preek, wat bij hem de opmerking ontlokte: “Ik hoop dat het applaus is voor het evangelie en niet voor mij”. Muzikale medewerking werd verleend door het koor “Les Alouettes”.  De mis werd druk bezocht en na afloop was er voor iedereen koffie. zie de foto’s