6 oktober 2017

Mantelzorgers verdienen een compliment!

De gemeente Berg en Dal telt veel mantelzorgers. Ze zorgen bijvoorbeeld voor een ziek familielid, iemand met dementie, een zieke vriend, een kind met een beperking. Dat doen ze onbetaald, soms dagelijks. De gemeeente Berg en Dal steekt hen graag een hart onder de riem met het mantelzorgcompliment. Degene die mantelzorg ontvangt, kan dit aanvragen. Als de verzorgde niet zelf het compliment kan aanvragen, dan kan iemand dat namens hem of haar doen. Het compliment bestaat uit een cadeaubonnen ter waarde van 50,- 

Hoe vraagt u het mantelzorgcompliment voor iemand aan?
De aanvraag moet  voor 12 november 2017 binnen zijn! Degene die verzorgd wordt, vraagt een compliment voor zijn of haar mantelzorger aan.
Daarbij moeten de volgende gegevens worden doorgegeven:

  • Naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail van degene die verzorgd wordt. De verzorgde moet in de gemeente Berg en Dal wonen.
  • Naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail van de mantelzorger voor wie het compliment bedoeld is. Deze mag ook buiten de gemeente wonen.

Aanvragen kunt u doen via onze website:  www.mantelzorgbergendal.nl. U kunt ons ook bellen:  085- 040 60 66 op werkdagen tot 13.00uur.

Wanneer kunt u iemand voordragen voor een mantelzorgcompliment?
Om iemand een mantelzorgcompliment te kunnen geven, gelden de volgende punten:

  • Hij of zij zorgt voor iemand die woont in de gemeente Berg en Dal;
  • Hij of zij doet dit onbetaald;
  • Hij of zij helpt meer dan 3 maanden gemiddeld meer dan 8 uur per week;
  • Doel van de steun is zorgen voor het welzijn en redzaamheid van iemand die ziek is of een beperking heeft;
  • De hulp wordt verleend als naaste (dus niet als professional).