29 september 2017

Theatervoorstelling “Ik wil je niet kwijt…” in Beek

Op donderdag 28 september speelde theatergroep Nocturne de indrukwekkende voorstelling “Ik wil je niet kwijt” in de Brasserie van het Kulturhus in Beek. Thea en Joop zijn 55 jaar getrouwd, wanneer blijkt dat Thea aan het dementeren is. Terwijl de naaste omgeving zich zorgen gaat maken, blijft zij nog strijdbaar ontkennen, wat tot tragikomische conflicten leidt. Wanneer Thea toch wordt opgenomen, neemt Joop een drastisch besluit, waarna de gebeurtenissen een onverwachte wending nemen. De rode draad van het verhaal is de liefdevolle verbintenis  van twee oudere mensen, een band die sterker is dan de ellende die hen overkomt. Na de voorstelling waren een aantal deskundigen aanwezig die nagepraat hebben met de aanwezigen. Een lastig onderwerp, dat wel bespreekbaar moet blijven. Deze voorstelling was één van de activiteiten van Mantelzorg Berg en Dal. zie de foto’s.

Thema’s die aan de orde kwamen

  • Dementie en het effect ervan op de relatie tussen oudere partners
  • Actuele veranderingen in de ouderenzorg
  • De participatiemaatschappij
  • De zelfredzame burger
  • Keukentafelgesprek
  • Mantelzorg
  • Eigen Kracht-conferentie
  • Nieuwe woonvormen voor ouderen

Artistieke Leiding

Script: Ineke van Laanen
Zang:  Els Gerbrands
Regie:  Rob Hoozemans

Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van : RCOAK; Prins Benrhard Cultuurfonds Gelderland, Ars Donandi/Schokkenkamp, Wegener Lonzièmefonds; Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen; Fonds Sluyterman van Loo; de gemeente Nijmegen.