15 september 2017

Uitnodiging vergadering C90 op maandag 25 september

Maandag 25 september om 20.00 uur houdt C90 bij de Vink in Ooij een ledenvergadering. Agendapunten voor deze vergadering zijn:  1.Bestuursverkiezing;  2.Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ook niet leden nodigen wij van harte uit om op deze avond met ons mee te denken en eventueel mee te werken aan onze plannen richting 21 maart 2018.