24 juli 2017

Verkeerde geluidnorm aangehouden bij Summervibes Groesbeek

Zaterdag 22 juli heeft de gemeente een geplande geluidmeting gedaan bij het straatevenement Summervibes in Groesbeek. Hierbij is geconstateerd dat de geluidnorm buiten werd overschreden. Om een boete van de gemeente te vermijden heeft organisator, café De Comm, het evenement buiten stopgezet. Nu blijkt dat bij de beoordeling van de vraag of er sprake was van een overtreding, de vergunningvoorschriften niet juist zijn geïnterpreteerd. Door een misverstand is de norm van 60 dB(A) aangehouden. Deze norm geldt alleen voor evenementen die binnen worden gehouden. De norm voor evenementen die buiten worden gehouden is 80 dB(A). Bij de geluidmeting zaterdag is 79 dB(A) gemeten. Achteraf blijkt dat de eigenaar zich dus keurig aan de regels uit de vergunning hield. Excuses Loco burgemeester Sjaak Thijssen heeft inmiddels gesproken met de eigenaar van café De Comm. Hij heeft namens de gemeente excuses aangeboden.