14 juni 2017

Inloopbijeenkomst toekomst Ooijse Graaf en omgeving

Nu de economie aantrekt wil de gemeente Berg en Dal het werk op de Ooijse Graaf afmaken. De gemeente heeft al een aantal ideeën over hoe het eruit moet komen te zien. Maar graag willen we weten wat úw wensen zijn voor de Ooijse Graaf. Het zou mooi zijn als we uw wensen op kunnen nemen in de plannen. Wij nodigen omwonenden en belanghebbenden daarom uit om op woensdag 28 juni tussen 16.00 en 21.00 uur eens binnen te lopen in de kantine van SVO (Rietlanden 3). Graag bespreken we in ieder geval onderstaande onderwerpen met u. Maar natuurlijk bent u ook van harte welkom met opmerkingen of vragen over andere zaken in de Ooijse Graaf.

Woningen

Woningbouwvereniging Oosterpoort heeft plannen in de Ooijse Graaf grond te verkopen voor woningbouw. Het gaat enkel over verkoop van grond. Oosterpoort bespreekt graag haar plannen met u.

De Rietlanden

De Rietlanden is de belangrijkste straat die het woningbouwgebied verbindt met de rest van het dorp. Nu is het nog een bouwstraat. Maar de gemeente wil deze straat samen met Oosterpoort afmaken. Heeft u goede ideeën over wat er moet gebeuren met de weg? Of over hoe deze eruit moet komen te zien? Laat het ons weten.

De Speulplek

In het verleden konden we over De Speulplek nog geen harde afspraken maken. Het college heeft nu besloten dat op die plaats de komende jaren geen woningen komen. Daarom kijken we graag samen met u en de werkgroep hoe we De Speulplek definitief kunnen invullen.

Bescherming van natuur en cultuur

Ten noorden van de Rietlanden liggen natuurgebieden. De gemeente wil deze beschermen. Bepaalde plekken op het Reomieterrein hebben bijzondere historische waarde. Misschien wel zo bijzonder dat we die ook willen beschermen. Wat vindt u daarvan? En zijn er misschien nog meer zaken waarvan u vindt dat die beschermd moeten worden? We horen het graag van u.

Foto: Marcel Vink