10 februari 2017

Update herontwikkeling gemeentehuis Beek

De herontwikkeling van het gemeentehuis van Beek is in een nieuwe fase beland. Het Gelders Genootschap, mede lid van de klankbordgroep, treedt op als verbindende adviseur. Zij kijken mede mee op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. De klankbordgroep bestaat verder uit twee leden van een Burgerinitiatief en een inwoner uit Beek.

Ten bate van de herontwikkeling van het gemeentehuis in Beek heeft het Burgerinitiatief een plan ontwikkeld. Ook de architect van de gemeente en de architect van Dornick BV, de koper van het pand, heeft een plan voorgesteld. Beide plannen zijn inmiddels bekeken door het Gelders Genootschap. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de economische haalbaarheid en hoe het ontwerp er uiteindelijk uit komt te zien. Het Gelders Genootschap concludeert dat beiden plannen gemeenschappelijke elementen hebben waardoor het wellicht mogelijk is dat beide voorstellen naar elkaar groeien. Het genootschap adviseert bovendien eerst tot een gemeenschappelijk gedragen model  te komen en dat verder uit te werken tot een concreet bouwplan. 

Wethouder Ten Westeneind is positief gestemd: “Wanneer beide partijen constructief met elkaar in gesprek blijven en oog houden voor elkaars belangen lijkt een breed gedragen bouwplan haalbaar”. Tot die tijd verzorgt Dornick b.v. de kraakwacht. Dornick b.v. betaalt de gemeente hier jaarlijks € 17.500 voor. Dit in lijn met de wens van de gemeenteraad. Eerdere kraakwacht leverde de gemeente geen geld op.