2 januari 2017

Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor waterpeil Maas-Waalkanaal

Rijkswaterstaat is vandaag, maandag 2 januari, gestart met het pompen van water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. Maandagmorgen werden 2 grote pompen geplaatst op een ponton in de oude sluiskolk in Heumen. Na installatie waren deze pompen dezelfde dag nog operationeel. Het duurt naar verwachting een aantal dagen voordat het oorspronkelijk waterpeil in het Maas-Waalkanaal wordt bereikt. Vanaf dat moment zal beperkt scheepvaart mogelijk zijn op het Maas-Waalkanaal. Het gehele Maas-Waalkanaal is sinds donderdagavond tussen Sluis Heumen en Sluis Weurt gestremd in verband met de aanvaring van stuw Grave in de Maas.

Beperkte scheepvaart over enkele dagen
Rijkswaterstaat wil het waterpeil op het Maas-Waalkanaal met de pompen de komende dagen verhogen naar het oorspronkelijk peil van +7.80m NAP. Als dat bereikt is over een aantal dagen kan de scheepvaart op kleine schaal gebruikmaken van het Maas-Waalkanaal. Sluis Weurt zal vanaf dat moment beperkt bedienen. Sluis Heumen blijft tot nader bericht gestremd. 

Het water dat uit de Maas in het Maas-Waalkanaal wordt gepompt heeft geen effect op het waterpeil in het betrokken gebied in het pand van de Maas bij Grave. Dit omdat er minder water wordt uitgepompt naar het Maas-WaalKanaal dan dat er instroomt vanuit het pand Sambeek.

Waterpeil stuw Grave nagenoeg stabiel

Het waterpeil tussen Grave en Sambeek is op 1 januari nagenoeg stabiel op een hoogte van +5.14m NAP. Er zijn minimale fluctuaties in de afvoer die het waterpeil kunnen beïnvloeden.
Mocht de waterafvoer van de Maas afnemen, kan het waterpeil verder zakken tot een minimale hoogte van +4.90m NAP.  Rijkswaterstaat houdt de afvoerverwachting voortdurend in de gaten. Voor de komende dagen worden er geen grote veranderingen in de waterafvoer verwacht.