25 december 2016

Het dierenweitje Beek te gast bij Kerstvieringen Kalorama

Evenals vorig jaar is het dierenweitje Beek gevraagd om tijdens de Kerst-Inn viering op zaterdag 17 december bij de doof-blinden afdeling van Kalorama met enkele diertjes aanwezig te zijn. Daar hebben wij meteen positief op gereageerd omdat wij dit zien als een sociaal gebaar naar de bewoners toe. Wij zijn daar ook zeker niet in teleurgesteld, integendeel zelfs. Het is hart verwarmend om te zien (en wij kunnen dat zien) hoe fijn deze bewoners met een dubbele handicap het vinden om de diertjes te bevoelen,aaien en knuffelen. De konijnen gingen van schoot naar schoot. Bij een mevrouw kon William, onze beheerder, het konijn bijna niet losgeweekt krijgen. Een heel fijne en positieve ervaring voor ons en voor de bewoners. Op het kaartje in de wensboom hebben we dan ook aangegeven in 2017 weer van de partij te zijn. Ook op vrijdag 23 december waren wij aanwezig bij de kerststal en  kerstviering. zie de foto’s (komen nog)

Ook hier waren weer glunderende gezichten te zien van niet allen de  bewoners maar ook van de verzorgende.  De konijnen waren na afloop moe want ze zijn de hele middag van bewoner naar bewoner gegaan en hebben zich daarbij bijzonder gedienstig gedragen. Heerlijk om te zien. Bewoners en verzorgende: wij hebben er van genoten en doen volgend jaar weer graag mee. Namens het bestuur van de Stichting Behoud Dierweide/Speelvoorziening en de beheerder William Frank.

Wiel Fleurkens,voorzitter