4 december 2016

Gelredag in museum Kam in Nijmegen

Zaterdag was er een z.g. “Gelredag” in Museum Kam te Nijmegen. De bezoekers hadden gratis entree en konden in het museum  de archeologische vondsten bekijken. Een en ander gebeurde in samenwerking met Omroep Gelderland. De uitzending is op maandag  en begint om 17.20 uur. De volgende Gelredag is op 10 december in Museumpark Orientalis en de Cenakelkerk. zie de foto’s.

dsc_7818kam-naam

Nergens in Nederland zijn zoveel voorwerpen uit de Oudheid gevonden als in Gelderland. Deze worden grotendeels bewaard in het Gelders Archeologisch Centrum, voormalig Museum Kam in Nijmegen. Op 3 december, Gelredag, is het prachtige museumgebouw van 10.00 uur tot 13.00 uur gratis toegankelijk. Archeologen vertellen er over hun werk en bijzondere ruimtes die normaal gesloten zijn, worden deze dag opengesteld. Iedere bezoeker is hier welkom om zelf archeologisch onderzoek te doen, want Museum Kam is een zogenaamde ArcheoHotspot.

Het gebouw van Museum Kam is door Oscar Leeuw ontworpen en in 1922 als Rijksmuseum G.M. Kam in gebruik genomen, in eerste instantie voor de archeologische collectie van Gerard Marius Kam. In 1987 nam de provincie Gelderland deze taak van het rijk over. Tot 1998 was het Provinciaal Museum G.M. Kam ondergebracht in het gebouw. In dat jaar fuseerde het museum met Nijmeegs Museum De Commanderie van Sint Jan, verhuisde het naar het centrum van Nijmegen en kreeg de naam Museum Het Valkhof.

De Gelredag maakt onderdeel uit van het TV-programma ‘Ridders van Gelre’ van Omroep Gelderland. Daarin gaan Ridders Bas Steman en René Arendsen op zoek naar de rijke geschiedenis van Gelderland. Elke maandag is er een ander thema; deze week is dat ’Nijmegen als Romeinse schatkamer van Nederland’. De TV-uitzending begint om 17:20 uur en het programma wordt ieder uur herhaald. Op 3 december is de Gelredag bij Museum Kam, Museum Kamstraat, Nijmegen.