3 december 2016

GELREDAG 3 DECEMBER: EEN KIJKJE BIJ DE SCHATTEN VAN MUSEUM KAM IN NIJMEGEN

Een archeologische duik in de Romeinse geschiedenis.  Nergens in Nederland zijn zoveel voorwerpen uit de Oudheid gevonden als in Gelderland. Deze worden grotendeels bewaard in het gebouw van G.A.C. Museum Kam in Nijmegen. Deze Gelredag op 3 december, is het prachtige museumgebouw van 10.00 uur tot 13.00 uur gratis toegankelijk. Archeologen vertellen er over hun werk en bijzondere ruimtes die normaal gesloten zijn, worden deze dag opengesteld. Alle informatie over deze Gelredag is te vinden op  www.spannendegeschiedenis.nl/gelredagen.  

museumkam-00

Museum Kam
Onze Gelderse bodem bevat een rijk archief aan informatie over onze historie. Dit archief wordt in zijn voortbestaan bedreigd door bouwwerkzaamheden en ontgrondingen. Met behulp van archeologisch onderzoek wordt ervoor gezorgd dat die nalatenschap voor de toekomst behouden blijft. Het Nijmeegse Museum Kam bewaakt die functie als Gelders Archeologisch Centrum. Iedere bezoeker is hier welkom om zelf archeologisch onderzoek te doen. Nijmegen is de vijfde ArcheoHotspot in Nederland en heeft het zwaartepunt gelegd op de Romeinse tijd.
Het gebouw van G.A.C. Museum Kam is door Oscar Leeuw ontworpen en in 1922 als Rijksmuseum G.M. Kam in gebruik genomen, in eerste instantie voor de archeologische collectie van Gerard Marius Kam. In 1987 nam de provincie Gelderland deze taak van het rijk over. Tot 1998 was het Provinciaal Museum G.M. Kam ondergebracht in het gebouw. In dat jaar fuseerde het museum met Nijmeegs Museum De Commanderie van Sint Jan, verhuisde het naar het centrum van Nijmegen en kreeg de naam Museum Het Valkhof.

Ridders van Gelre
De Gelredag maakt onderdeel uit van het TV-programma  ‘Ridders van Gelre’ van Omroep Gelderland. Daarin gaan Ridders Bas Steman en René Arendsen op zoek naar de rijke geschiedenis van Gelderland. Elke maandag is er een ander thema; deze week is dat ’Nijmegen als Romeinse schatkamer van Nederland’. De TV-uitzending begint om 17:20 uur en het programma wordt ieder uur herhaald. Op 3 december is de Gelredag bij G.A.C. Museum Kam, Museum Kamstraat, Nijmegen.