25 november 2016

Landschapsbeheer in gemeente Berg en Dal is een feestje waard

Via Natura meldt: Kom naar de informatieavond over de landschapsontwikkeling in De Horst. In 2012 zijn we gestart met landschapsontwikkeling rondom Berg en Dal en De Horst. Het was een voortzetting van het voorbeeldproject in de Ooijpolder. De aanlegfase is nu afgerond en dat is een mooi moment om te laten zien wat de inspanningen hebben opgeleverd. Er is een nieuw netwerk van landschapselementen zoals hagen, knotbomen, boomgaarden en kruidenrijke stroken toegevoegd aan het bestaande landschap. Ook zijn er enkele wandelpaden bij gekomen. De gemeente en het landschapsfonds SLK (Stichting Landschaps Kapitaal) hebben langlopende overeenkomsten afgesloten met grondeigenaren. Het onderhoud van het landschap is voor 30 jaar gegarandeerd. Dat is een goede besteding van de provinciale en gemeentelijke subsidies en de gelden van de postcodeloterij via de SLK (Stichting Landschapskapitaal). De aanpak in gemeente Berg en Dal is nog steeds uniek in Nederland en daar kunnen we trots op zijn.

via-natura-img_7282

 

In 2012 is het landschap geïnventariseerd en in 2016 nogmaals. Op deze avond vertelt Iris Niemeijer, die de inventarisatie heeft gedaan, met mooie beelden en kaartjes wat de inventarisatie heeft opgeleverd. Welke planten en dieren profiteren van de nieuwe aanleg?  Hoe kun je met zorgvuldig beheer nog meer kunt bereiken?

Ook de Ploegdriever en Landschapsbeheer Groesbeek  zetten zich in voor het landschap. Zij vertellen over hun ervaringen, inzet en resultaten die dit jaar zijn bereikt. Wat we samen met professionals, ondernemers, particulieren en vrijwilligers realiseren is een feestje waard. Deze avond willen we kennis en ervaringen delen. We kijken ook naar de toekomst. Hoe kunnen we het beheer in het buitengebied nog beter afstemmen? Hoe kunnen we de biodiversiteit verbeteren? Immers van belang voor natuur, de voedselvoorziening en voor ieder die ervan geniet. Daarbij hebben alle partijen een rol. Uiteraard ook het Waterschap en de gemeente zelf. 

Bent u bij één van de projecten en organisaties betrokken of geïnteresseerd in het landschap in onze gemeente, kom dan op 1 december naar De Slenk, Reestraat 2 in De Horst. We starten om 19.45, inloop vanaf 19.15.

In verband met de organisatie is aanmelden wenselijk.

Dit kan via een bericht naar:  tinywigman@vianatura.nl

 

Inlichtingen:

Tiny Wigman of Arno van der Kruis

Landschapsloket Via Natura

tinywigman@vianatura.nl

arnovanderkruis@vianatura.nl