15 november 2016

Debat over democratie in de bibliotheek GlZ te Nijmegen

Vorige week vonden de verkiezingen in de Verenigde Staten plaats, de bevolking heeft in die democratie van zich laten horen en dat gaat in ons land tijdens de verkiezingen in 2017 gebeuren. Dit maakt het NL Leest debat over democratie dat op dinsdagavond 29 november 2016 in de Bibliotheek de Marienburg gaat plaatsvinden nog actueler. Op deze avond gaan lokale schrijvers, politici, managers, bestuurders en alle bezoekers met elkaar in gesprek over democratische thema’s. De Bibliotheek is voor één avond niet alleen een maatschappelijk hart in onze samenleving, maar ook een politieke arena waar een ieder zijn mening kan laten horen en zich een mening kan vormen door te luisteren naar anderen. Iedereen is van harte welkom om deze avond bij te wonen. De avond is gratis te bezoeken en men kan zich aanmelden via: http://www.obgz.nl/aanmelding-debatavond-marienburg.html

bibliotheek-nijmegen

Nederland Leest staat dit jaar in het teken van democratie. De Bibliotheek staat midden in de samenleving en is voor iedereen toegankelijk. Te midden van alle boeken, kennis en wijsheid van de afgelopen eeuwen, gaan we met elkaar in gesprek: hoe staat het ervoor met de democratie?

Met de zaal en de panelleden gaan we in gesprek over de volgende onderwerpen:
Wat is de rol van de (sociale) media?
– Hoe beïnvloeden populistische partijen de democratie?
– Heeft iedereen een stem in onze samenleving?
– Wat is de toekomst van de democratie?

Panelleden:
• Mark Buck, organisatieadviseur en fractievoorzitter CDA Nijmegen
• Sandra de Vries, senior manager NIM
• Hendrik-Jan Derksen, expert Community Building, Nijmegenaar van 2015
• Saïd Bouharrou, bestuurslid Commissie Moskeebesturen Nijmegen
• Paul Pama, schrijver
• Johan Faber, schrijver
• Miranda Florussen, bestuurslid GroenLinks Gelderland

Gespreksleider: Jo Coerwinkel, fractievoorzitter GroenLinks Berg en Dal.

Dinsdag 29 november | 20.00 – 22.00 uur, De Bibliotheek De Mariënburg
Inloop: vanaf 19.30 uur
Pauze met livemuziek: 20.45 – 21.15 uur
Kosten: gratis | Aanmelden: graag vooraf via http://www.obgz.nl/aanmelding-debatavond-marienburg.html