10 oktober 2016

Dankbetuiging na overlijden Zus Jansen-vd Brink

De familie van Zus Jansen- van den Brink laat het volgende weten.  Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de enorme belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van Zus Jansen – van den Brink. Het is en zal een grote steun zijn in het verwerken van dit grote verlies . Theo en Elly, Ton en Pdsc_0796-zus-jansen-mediumetra, Henk en Willemien, Marian en Jack, Karel en Marion, Kleinkinderen en achterkleinkind.