1 oktober 2016

Waalbrug na renovatie weer ‘als vroeger’

De Nijmeegse Waalbrug wordt bij de renovatie in 2018 en 2019 zoveel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De gemeente Nijmegen grijpt de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan om een aantal beeldbepalende elementen, die in het verleden verloren zijn gegaan, weer terug te brengen. Het gaat hierbij om de halfronde balkons aan de westkant en de borstweringen op de landhoofden. De huidige leuningen met spijlen worden vervangen door dichte leuningen met glas en staal, die geïnspireerd zijn op de oorspronkelijke leuningen. De glazen platen in de leuningen zorgen er bovendien voor dat fietsers op de brug minder last hebben van de wind.  De openbare verlichting -die aan vervanging toe is- maakt plaats voor soortgelijke hangverlichting als er in het verleden heeft gehangen. Foto’s gemeente Nijmegen.

hangverlichting-historisch impressie-nieuwe-hangverlichting

 

Rijkswaterstaat gaat in 2018-2019 aan de slag met de renovatie van de Waalbrug. Hierbij wordt onder andere het betonnen wegdek vervangen, de staalconstructie geschilderd en waar nodig verstevigd. De gemeente Nijmegen grijpt de werkzaamheden aan om een aantal wensen te realiseren. Eerder dit jaar is al besloten om de huidige busbaan om te bouwen tot fietspad in twee richtingen en om nieuwe aanstraalverlichting te installeren. De afgelopen maanden is onderzocht of het technisch en financieel mogelijk is om de 80 jaar oude monumentale Waalbrug weer zoveel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. De aanpassingen moeten ervoor gaan zorgen dat er een aantrekkelijke en comfortabele loop- en fietsverbinding komt, passend bij de Waalkade en omgeving en het nieuwe stadseiland.

 

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van de werkzaamheden. De aannemer mag niet langer dan 18 maanden verkeershinder veroorzaken en moet maatregelen treffen waardoor bussen en hulpdiensten altijd vrije doorgang hebben op de brug. Daarnaast wordt de aannemerij uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen om de verkeershinder verder te verminderen. Bijvoorbeeld door het openstellen van drie rijstroken gedurende de werkzaamheden of het verkorten van de duur van de hinder. Pas als er een aannemer is geselecteerd, is de definitieve aard, omvang en duur van de hinder bekend. Naar verwachting is dat eind 2017.

 

Gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug. De Waalbrug is een van de twaalf rivierbruggen uit het Rijkswegenplan van 1927. Bij de opening in 1936 was het zelfs de brug met de langste hoofdoverspanning van Europa.