3 augustus 2016

Blijvend aandacht voor verbetering hulpverlening in Millingen aan de Rijn

Millingen is door zijn ligging niet snel bereikbaar voor de ambulance. In 2015 zijn verschillende maatregelen genomen om de aanrijtijden van de ambulance in Millingen aan de Rijn te verbeteren.  Om te kijken of die maatregelen ook voldoende resultaat opleverden heeft burgemeester Slinkman de hulpverleners in Millingen aan de Rijn aangeschreven om hun ervaringen met hem te delen. Uit de reacties blijkt o.a. dat de plaatselijke hulpverleners vrij positief zijn over de spoedeisende ambulancezorg. De reacties van de plaatselijke hulpverleners (huisartsengroep, EHBO-vereniging en brandweerpost) heeft hij met de heer Honigh, directeur van de ambulancedienst (RAV Gelderland-Zuid) besproken. De ambulancedienst heeft ook onderzocht of het verplaatsen van de ambulance standplaats van Beek naar Millingen de service zou verbeteren. Uit dit onderzoek bleek dat, binnen de norm van 15 minuten, daarmee niet meer personen geholpen zouden worden in het hele verzorgingsgebied.DSCF0179traumaheli naam

Als aanvullende actiepunten zijn naar voren gekomen;
 Ambulancedienst gaat met de zorgverzekeraars in overleg om tijdige ambulancezorg voor de kern Millingen uit de reguliere zorggelden te laten bekostigen.  Het optimaal benutten van het alarmeringssysteem HartslagNu, inclusief een zo volledig mogelijke registratie in dit systeem van beschikbare AED’s en actueel opgeleide AED-bedieners (burgerhulpverleners);   De ambulancedienst onderzoekt samen met de regionaal commandant brandweer of de brandweer ook kan worden ingezet bij (medische) hulpverleningen.  Nader onderzoeken of er in de kern Millingen nu voldoende AED’s op de juiste locaties staan.   De ambulancedienst organiseert een bijeenkomst met brandweer, EHBO en huisartsen over een betere onderlinge taakverdeling bij AED-inzetten in Millingen;
Om de voortgang van de actiepunten te volgen laat burgemeester Slinkman in 2017 weer een evaluatie uitvoeren.