14 juli 2016

Aanpassing fietspaden en rioolwerkzaamheden rond Traianusplein Nijmegen

In de periode van 25 juli tot 21 augustus is de omgeving van het Traianusplein te Nijmegen verminderd bereikbaar. De gemeente werkt in die periode aan de verbetering van fietspaden op en rondom het plein. De paden worden aangepast zodat het Rijn-Waalpad (snelle fietsroute) tussen Arnhem en Nijmegen vanaf de Waalbrug straks doorloopt tot aan de universiteitscampus Heijendaal. Dit project wordt gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan het riool en de berging van regenwater. Op die manier heeft de omgeving niet twee keer overlast.

Traianusplein Nijmegen

De doortrekking van de snelfietsroute is belangrijk, omdat de verwachting is dat het fietsverkeer toe neemt. Bovendien zal een betrouwbare, snelle verbinding meer mensen verleiden om met de fiets te komen. Dat is goed voor de doorstroming van het verkeer en voor het milieu. Door de aanpassingen ontstaat er ook een betere fietsverbinding vanuit Nijmegen-Oost naar de binnenstad via de Mr. Franckenstraat en de Sint Jorisstraat. Dit project is de eerste fase van de fietsroute door het centrum en oostzijde van de stad. De andere fases zullen later volgen, op dit moment wordt verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijke route.

Voor en tijdens de werkzaamheden aan het riool wordt archeologisch onderzoek gedaan. De gemeente verwacht hier Romeinse, Merovingische, Karolingische en Middeleeuwse sporen aan te treffen. Bovendien voeren we bij de graafwerkzaamheden onderzoek uit naar eventueel aanwezige niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode direct na de zomerfeesten. Dat is voor het verkeer de rustigste tijd van het jaar. Hierdoor is er minder (verkeers)overlast.

 

Werkzaamheden en verkeersmaatregelen Sint Jorisstraat

De fietspaden in de Sint Jorisstraat worden verbreed en voorzien van rood asfalt. Gelijktijdig wordt het riool in de straat vervangen.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 27 juli t/m 21 augustus.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen:

  • Voor gemotoriseerd verkeer is het centrum stad-inwaarts (op 4 nachten na) altijd bereikbaar.
  • Stad-uitwaarts is de weg afgesloten vanaf de Derde Walstraat en wordt verkeer omgeleid via de Hertogstraat.
  • In verband met asfaltwerkzaamheden is de weg op 16, 17, 18 en 19 augustus van 21:00 – 06:00 uur geheel afgesloten.
  • Parkeergarage Kelfkensbos, Museum Het Valkhof en de woningen, winkels en horeca aan Kelfkensbos zijn altijd bereikbaar. Ontsluiting van de parkeergarage is tijdelijk via de Derde Walstraat, Lunetstraat en Gerard Noodtstraat.
  • Openbaar Vervoer wordt omgeleid via de Hertogstraat.
  • Voor fietsers en voetgangers is het centrum in beide richtingen altijd bereikbaar. Eventueel middels een korte (aangegeven) omleiding.

 

 

Overige werkzaamheden en verkeersmaatregelen rond Traianusplein

De fietsroute door de Mr. Franckenstraat wordt verbreed en voorzien van rood asfalt. Gelijktijdig wordt het riool vanaf het Keizer Traianusplein tot aan de Straalmanstraat / Regentessestraat vervangen. Ook de aansluiting van de Graadt van Roggenstraat op het Keizer Traianusplein wordt gewijzigd. De straat krijgt de status van een uitrit en fietsers krijgen hier voorrang.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 25 juli t/m 14 augustus

 

  • De Mr. Franckenstraat – tussen het Keizer Traianusplein en de Straalmanstraat – is in deze periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 

  • De Graadt van Roggenstraat is afgesloten van 25 juli tot 29 juli. Woningen zijn ten alle tijden te voet en met de fiets aan de hand, bereikbaar.

 

Voor de bereikbaarheid van Nijmegen Oost zullen omleidingsroutes worden aangegeven. Openbaar Vervoer wordt ook omgeleid.

 

 

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Meer informatie over het totale project vindt u op www.nijmegen.nl/traianus.