2 juli 2016

Afscheid bij Via Natura

Vrijdagmiddag nam  Via Natura afscheid van haar voorzitter Henri Goverde. Henri heeft zich vanaf de oprichting van Via Natura, 27 april 2005 en sinds 2009 als voorzitter, ingezet voor deze stichting. De Stichting heeft in die jaren veel ontwikkelingen meegemaakt en maar vooral ook veel kunnen realiseren samen met haar partners en de boeren. Ook Ina Horlings, jarenlang bestuurslid en actief in de werkgroep van de landschapscommunity, gaat de Stichting verlaten vanwege een uitdagende baan in Groningen. Ton Duffhues, zeer bekend met de ontwikkelingen op het platteland en oa. werkzaam bij de ZLTO is bereid het voorzitterschap over te nemen. De afscheidsreceptie werd gehouden in restaurant de Thornsche Molen. Daar kon ook kennis gemaakt worden met de nieuwe voorzitter. Met de gemeente Berg en Dal heeft Via Natura voor twee jaar een nieuwe samenwerkings-overeenkomst getekend. Ze gaan zich meer toeleggen op de samenwerking met andere sectoren zoals recreatie en toerisme én actief de weg bereiden om inwoners, jong en oud, bij natuur en landschap te betrekken. De coördinatie van de eerste landschapsparade op 11 september sluit hier goed bij aan.  Wethouder Erik Weijers sprak namens de gemeente Berg en Dal.  Zie de foto’s

DSC_8613 Via Natura naam