20 juni 2016

Veteranendag gemeente Berg en Dal op 29 juni in Bevrijdingsmuseum Groesbeek.

Foto van de veteranendag 2015.Zaal met mensen.

Woensdag 29 juni is de jaarlijkse Veteranendag. Alle veteranen die in de gemeente Berg en Dal wonen, zijn hiervoor uitgenodigd. Bent u veteraan en woont u in de gemeente Berg en Dal, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u zich toch aanmelden voor deze dag. Hieronder leest u hoe dat moet. Onder veteranen wordt verstaan: alle gewezen en ook actieve militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. De gemeente Berg en Dal heeft een uitnodiging gestuurd naar veteranen die bij het veteraneninstituut hebben aangegeven dat zij een uitnodiging willen ontvangen. Bent u wel veteraan en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail naar m.wolsing@bergendal.nl of bel de gemeente Berg en Dal (tel 14024). De bijeenkomst vindt plaats in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 -1945 in Groesbeek en duurt van 15.30 uur tot 18.00 uur. De veteranen worden door burgemeester Slinkman en een gastspreker toegesproken. Daarnaast is er voldoende tijd om onder het genot van een hapje en een drankje bij te praten en ervaringen uit te wisselen.