12 januari 2016

Hoogbouw op de Vlietberg?

Sinds het saneren van de voormalige steenzagerij op de Vlietberg in 2008, is dit gebied tot natuurlandschap verklaard, als onderdeel van de Gelderse Poort. Daarbij zijn strengere regels ten aanzien van bouwen en verbouwen van kracht. Sinds enkele weken is op die Vlietberg een ultra modern groot woonhuis in aanbouw op het terrein van de kleine voormalige bedrijfskantine, nabij de robuuste monumentale schoorsteen. Behalve de strakke lijnen van het opmerkelijk ontwerp trekt voornamelijk de totale bouwhoogte t.o.v. het maaiveld de aandacht, waardoor het silhouet de horizon en het landschap geweld zal aandoen. Het is dan ook verbazingwekkend dat er zo hoog mag worden gebouwd boven het maaiveld, in een beschermd natuurgebied. Als men ter plekke wandelt en eens goed rondkijkt, lijkt het alsof daar met de maaiveldhoogte werd gesjoemeld door het opwerpen van een kleine wal rondom het hele pand en daartegen op. Was dat nu wel de bedoeling en kan dat zo maar?
DSC_8024 hoogbouw Vlietberg naam