9 januari 2016

Tot 18 januari meedenken over vluchtelingenopvang Berg en Dal

Meer dan 250 inwoners hebben de gemeente inmiddels via www.bergendal.nl laten weten wat ze vinden van het opvangen van asielzoekers. Na volgende week sluit Berg en Dal de digitale reactiemogelijkheid. Aan de hand van alle binnengekomen reacties maakt de gemeente de balans op. Berg en Dal peilt de gevoelens van de inwoners niet zomaar. Duidelijk is dat voor goede opvang lokaal draagvlak nodig is. College en raad nemen daarom op basis van de peiling een standpunt in over aard en omvang van eventuele vluchtelingenopvang. Op deze manier kan de gemeente op een eventueel verzoek tot opvang van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) snel en weloverwogen reageren. Reacties zijn divers: zowel voor- als tegenstanders reageren op het verzoek van de gemeente om mee te denken over het opvangen van vluchtelingen. De reacties zijn vooralsnog heel divers. Mensen uiten hun zorgen over de toename van de vluchtelingenstroom en over de veiligheid in de gemeente wanneer er vluchtelingen worden opgevangen. Of ze zijn van mening dat er al voldoende vluchtelingen worden opgevangen in de regio. Voorstanders geven vaak aan voor kleinschalige opvang zijn, die goed verdeeld is over de verschillende kernen in de gemeente. Ook vragen zij extra aandacht voor de integratie van de vluchtelingen.
Burgemeester Mark Slinkman: “Ik ben blij met de vele reactie die we tot nu toe hebben mogen ontvangen. Ik hoop dat dit aantal nog groeit. Heeft u nog geen reactie achtergelaten op onze website? Doet u dit dan alstublieft alsnog.”Berg en Dal