15 december 2015

Nieuwe ambtsketen en ‘bodebus’ voor gemeente Berg en Dal

Op dinsdag 15 december 2015 heeft burgemeester Mark Slinkman in bijzijn van de andere collegeleden een zilveren bodebus overhandigd aan Stef van de Poll en Nel Duijnstee, bodes bij de gemeente Groesbeek. Voortaan herkent u de beide bodes bij officiële gelegenheden aan dit onderscheidingsteken, waarmee een oude traditie in ere wordt hersteld. De bodebus is voorzien van het nieuwe gemeentewapen van Berg en Dal. De bodebus was van oudsher een onderscheidingsteken, dat bodes droegen die in dienst waren van overheidsinstellingen zoals een gemeente. De bodes, die geschreven berichten overbrachten, droegen deze in een bus aan hun gordel. Aan de bus zat een schildje met het wapen van de instantie die de bode vertegenwoordigde. De drager van de bodebus had bepaalde privileges, zoals gratis vervoer per postkoets. Nu per 1 januari 2016 de naam van de gemeente en het gemeentewapen wijzigen, heeft dit ook gevolgen voor de ambtsketen die de burgemeester draagt bij de uitoefening van zijn ambt. Het nieuwe gemeentewapen dient immers volgens wettelijk voorschrift op de ambtspenning te staan, die aan de keten hangt. Aangezien de drie voormalige gemeenten verschillende ketenuitvoeringen hadden, is ook deze vernieuwd en aangepast aan de nieuwe gemeente. Tijdens de raadsvergadering donderdag 17 december a.s. zal de nieuwe ambtsketen van de gemeente Berg en Dal worden gepresenteerd.

bodebusV.l.n.r. Ontwerper Mart Derks, Bodes Stef van de Poll en Nel Duijnstee, burgemeester Slinkman en Marianne Derks, echtgenote de heer Derks.