11 december 2015

Haukesfonds

Het Haukesfonds werd opgericht in 1998, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de woningstichting De Goede Woning in Ubbergen en had als doel om bij te dragen in de kosten van aan te brengen voorzieningen die het woonklimaat c.q. de leefbaarheid verbeteren binnen de ( toenmalige) gemeente Ubbergen. De bijdrage van het Haukesfonds was bedoeld als een stimulans om een beoogd doel van de aanvragende instantie te realiseren. Vorig jaar, op het moment dat het bestuur van het Haukesfonds dacht te gaan praten met Oosterpoort over ideeën hoe ook in de nieuwe gemeente Groesbeek/ Berg en Dal het Haukesfonds verenigingen bij zou kunnen staan, werd het bestuur medegedeeld dat veranderde inzichten ertoe geleid hebben het Haukesfonds per 1 januari 2016 op te heffen. Het bestuur van het Haukesfonds betreurt dat besluit. We vinden het erg teleurstellend dat verenigingen en organisaties die de leefbaarheid in de gemeente Ubbergen hoog in het vaandel hebben niet meer ondersteund kunnen worden. De bedragen die het Haukesfonds toekende waren niet hoog, maar betekenden jaarlijks voor veel instanties vaak wel dát zetje dat maakte, dat een activiteit toch georganiseerd kon worden. Voor ons, als bestuur van het Haukesfonds, was het geen moeite om de vaak enthousiaste aanvragen te waarderen met een bijdrage. Zo waren er onze vaste ‘klanten’: de kindervakantie-activiteiten die jaarlijks konden rekenen op een bijdrage en vele, vele andere organisaties en particulieren die in de afgelopen 17 jaar een beroep op het Haukesfonds hebben gedaan en meestal niet tevergeefs.DSC_4626 Haukesfonds naam

We begrijpen dat iedereen op de kleintjes moet letten, maar vinden het jammer dat juist die initiatieven die mensen bij elkaar brengen, leefbaarheid in de-  toch al verschralende- dorpen bevorderen, de dupe worden van deze bezuinigingen. Juist in deze tijd, waarin de maatschappij verhardt, is het belangrijk het niet in het grote te zoeken, maar juist de kleine activiteiten te waarderen en stimuleren. Juist nu waarin het zo belangrijk is om samen de schouders onder initiatieven te zetten is de steun hard nodig. Het bestuur van het Haukesfonds wenst u allen alle goeds voor de toekomst en spreekt de hoop uit dat het verenigingsleven in de nieuwe gemeente Berg en Dal zich niet laat weerhouden om dorpen te laten leven en hoopt, samen met u, de schouders eronder te zetten om de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen.

Bestuur Haukesfonds:

Joep Arnts( 7 jaar lid Ooy),

Ben Willems( 8 jaar lid Beek Ubbergen)

Annelies Zegers ( 17 jaar lid Leuth)