10 december 2015

Kansen voor toerisme en recreatie in de gemeente Berg en Dal.

Brainstormavond op 15 december. Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de gemeente Groesbeek (vanaf 1 januari 2016 gemeente Berg en Dal). Toeristen, ondernemers en inwoners profiteren van een krachtige toeristisch recreatieve sector. Om het sociaaleconomische belang van de sector te vergroten, ontwikkelt de gemeente samen met ondernemers en andere belanghebbenden een toeristisch recreatieve visie. De gemeente organiseert een brainstormavond op dinsdagavond 15 december om 19.00 uur. Samen met ondernemers (toerisme, horeca, recreatie, cultuur en vrijetijd) en andere belanghebbenden wil de gemeente kansen verkennen en concrete plannen formuleren. Het doel hiervan is: samen het fundament leggen voor een mooie toeristische toekomst in de gemeente Berg en Dal. Toeristisch adviesbureau ZKA begeleidt de totstandkoming van de toeristisch recreatieve visie. Gré Beekers van bureau ZKA begeleidt deze avond. De plaats is het Afrikamuseum in Berg en Dal en de inloop is vanaf 18.30 uur. De start zal om 19.00 uur zijn tot ongeveer 22.00 uur. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan m.berkelder@groesbeek.nl of door te bellen via 024-3013595 (maandag tot en met woensdag). Wilt u daarbij het volgende aangeven: naam organisatie, aantal personen, namen en functies personen, e-mailadres en telefoonnummer? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Norden. Zij is beleidsmedewerker recreatie en toerisme in de gemeente Groesbeek/ Berg en Dal. U kunt haar mailen via m.norden@groesbeek.nl en bellen op 024-3013578 (dinsdag, donderdag en vrijdag). De foto is van de vorige Brainstormavond.DSC_3046 Giro naam