7 december 2015

Definitieve Park & Ride Nijmegen Noord open

Wethouder Harriët Tiemens opende op maandagochtend 7 december de nieuwe Park & Ride Nijmegen Noord tussen de Ovatonde en de nieuwe bioscoop Cinemec. Ter gelegenheid hiervan overhandigde Tiemens aan een eerste gebruiker van de nieuwe P&R, dhr. Ravenstein, een Nijmeegs cadeaupakketje. Het nieuwe terrein bevat 300 parkeerplaatsen en heeft een dubbele functie; in de avonduren en weekenden kunnen ook bezoekers van Cinemec op het terrein parkeren. Op het oude P&R terrein (ook wel terrein Ressen) waren er op drukke dagen ongeveer 250 plaatsen in gebruik. Het oude P&R terrein wordt voorlopig gebruikt als extra parkeerterrein bij grootschalige evenementen. De nieuwe P&R bevat 300 parkeerplaatsen, een eventuele uitbreiding naar 400 parkeerplaatsen is mogelijk. Tussen het P&R terrein en het Rijnwaalpad (fietspad) zijn tien fietskluizen geplaatst voor het combineren van vervoer met de fiets en auto of bus.PR

Het nieuwe terrein is als eerste gemeente in Nederland met duurzaam betonsteen aangelegd en heeft een dubbele functie.  Tiemens: ‘Omdat de P&R ook gebruikt kan worden door bezoekers van Cinemec is er sprake van duurzaam ruimtegebruik. Als mensen bij de P&R overstappen op de bus, zorgt dat bovendien voor minder parkeer- en verkeersdrukte in de binnenstad. Dat is ook goed voor de luchtkwaliteit in de stad.’  Op maandag t/m vrijdag rijdt er in de ochtendspits acht keer per uur een bus van de P&R Nijmegen Noord naar Nijmegen Heijendaal en in de avondspits acht keer per uur vanaf Heijendaal naar P&R Nijmegen Noord. De bus rijdt via het centrum van Nijmegen. Overdag rijdt er iedere 15 minuten een bus.  De tijden waarop een beheerder aanwezig is en de tarieven van de P&R blijven hetzelfde en zijn te bekijken op www.nijmegen.nl. In het voorjaar van 2016 vinden er nog werkzaamheden rondom de P&R plaats. Het Rijnwaalpad wordt dan verplaatst en er worden wadi’s aangelegd voor het parkeerterrein. De beplanting vindt in het plantseizoen van eind 2016 plaats.