22 oktober 2015

Nieuwe gemeentelogo van Berg en Dal.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek heeft dinsdag 20 oktober een logo gekozen voor de nieuwe gemeente Berg en Dal, dat vanaf 1 januari 2016 geldt. Het logo geeft het landschap in al zijn verscheidenheid gestileerd en kleurrijk weer, en verwijst ook naar de diversiteit van de dorpskernen. Het logo is onderdeel van een nieuwe huisstijl die vanaf nu verder ontwikkeld wordt. De huisstijl wordt ontworpen volgens een programma van eisen dat de gemeente heeft opgesteld. Technisch moet de nieuwe huisstijl digitaal, grafisch, op papier en ruimtelijk goed toegepast kunnen worden. Inhoudelijk moet de huisstijl verwijzen naar de kernwaarden en kenmerken van de nieuwe gemeente en voldoende onderscheidend zijn. Het logo is gekozen uit drie mogelijke ontwerpen, die alle drie aan de gestelde eisen voldeden. Het college vindt dat het gekozen logo de gemeente, haar kernen en landschappen het best verbeeldt. In dit .PDF-bestand is te zien hoe het logo is ontstaan door de essentie van rivierenland, stuwwal en heuvelland te integreren tot één landschappelijk beeld. De nieuwe huisstijl wordt gefaseerd ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat op 1 januari a.s. alle zichtbare communicatie-elementen van de gemeente herkenbaar zijn aan deze nieuwe stijl.Logo_Gemeente_Berg_en_Dal-DGB

De twee onderstaande ontwerpen zijn niet gekozen.

Overige ontwerpen. Deze zijn niet gekozen.

Het logo is ontworpen door grafisch ontwerpbureau Tromp Communicatie en Design. Dit bedrijf is gekozen na een aanbestedingsprocedure, waarbij selectiecriteria als ervaring, prijs-kwaliteitverhouding en haalbaarheid van planning werden gehanteerd. “Wij zijn blij dat we de opdracht aan een bedrijf uit de gemeente Groesbeek konden gunnen”, aldus de gemeente.