12 oktober 2015

UNIT ACADEMIE EXPOSEERT IN KULTURHUS BEEK

Van 19 oktober t/m 18 januari is er weer een expositie in Kulturhus Beek. Ditmaal zijn er werken te bezichtigen van verschillende jonge kunstenaars van de UNIT Academie. UNIT staat voor ‘UNIek Talent’. Het UNIT Atelier is een atelier voor mensen vanaf 18 jaar. Mensen met een normale of bovengemiddelde intelligentie en met talent voor en interesse in beeldende kunst en vormgeving. Vooral personen die zich moeilijk staande kunnen houden in het regulier onderwijs of samenleving. In het bijzonder richt de UNIT zich op mensen met een stoornis in het autismespectrum (ASS), maar ook mensen met aanverwante of bijkomende handicaps en problemen die de ontwikkeling verstoren. De individuele begeleiding is gericht op vergroting van zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in het dagelijks leven en het succesvol kunnen doorlopen van een reguliere beroepsopleiding in het bijzonder. De UNIT Academie hoopt in samenwerking met Kulturhus Beek naast het verzorgen van een indrukwekkende expositie ook zichzelf te kunnen presenteren. In het Kulturhus kunt u meer informatie vinden over de UNIT Academie.  Verder is er ook een prijslijst aanwezig mocht u geïnteresseerd zijn in één of meer van de vertoonde werken. Tot snel bij Kulturhus Beek!