1 oktober 2015

Sportdag basisschool Opweg in Ooij 2015

Woensdag vond weer de jaarlijkse sportdag van basisschool Opweg in Ooij  op de sportvelden van SVO’68 plaats. Bij aanvang werd gestart met een warming up door een hip hop instructrice van dansschool DenD voor de hele school en vervolgens werden er diverse spelen gedaan. De drie hoogste groepen kregen o.a. les in dansen van dansschool DenD terwijl de drie groepen daaronder ook karateles kregen. Aan het eind van de morgen mochten de groepen de sportdag afsluiten met een demonstratie van de door hen geleerde dans en een karate uitvoering. zie de foto’s dl 1;  deel 2 DSC_9687 sportdag naam