1 oktober 2015

Burgemeester Mark Slinkman trapt Hoorcolleges Universiteit Beek af.

De onlangs nieuw benoemde burgemeester van de gemeente Groesbeek, straks Berg en Dal, Mark Slinkman deed woensdagavond “de aftrap” van een reeks sessies van ” de Hoorcolleges van de Universiteit Beek”in de bibliotheek van Beek. Hij vertelde op een grappige, maar indrukwekkende wijze zijn verhaal over hoe hij tot het burgemeestersambt was gekomen en wat een burgemeester zoal te verwachten heeft, maar ook dingen, die hij in zijn 7 jarig ambtstermijn als burgemeester van de gemeente Rijnwaarden had mee gemaakt. Het bleef boeiend tot het applaus. Daarna konden de aanwezige toehoorders nog een praatje met hem maken in de Foyer van het Kulturhus in Beek. Het volgende hoorcollege is op donderdag 8 oktober in de bibliotheek van Beek met als onderwerp ’t Hoog en ’t Laag in Beek-Ubbergen met amateurhistoricus René van Hoften. zie de foto’s.DSC_9865 Mark Slierman naam hoorcollege