21 september 2015

De gemeente Groesbeek laat plaatselijke ondernemers vallen.

DSC_6900 RozetDe gemeente Groesbeek, straks Berg en Dal, heeft in al haar ”wijsheid” besloten om in de toekomst de gemeentelijke bekendmakingen te plaatsen in het Gemeentenieuws, het krantje, dat zich sinds vorig jaar “heeft opgedrongen” in onze gemeente. De verkopers van deze krant hebben al maandenlang gesuggereerd dat zij de nieuwe gemeentekrant zouden worden en dat de Rozet overgenomen zou worden, c.q. op zou houden te bestaan. Het leek er op alsof ze al een soort van voorkennis hadden. Vier uitgevers waren benaderd om offerte te doen voor de gemeentelijke informatiepagina’s. Geen van vier voldoen ze momenteel aan de eisen die de gemeente had gesteld. Slechts twee kranten zijn toen serieus beoordeeld door de gemeente, de Brug en het Gemeentenieuws. Omdat de Rozet (het is helemaal in particuliere handen en moet leven van haar adverteerders) slechts 1x in de 14 dagen verschijnt, heeft de gemeente Groesbeek deze niet eens opgenomen in de beoordeling. Daarmee laat de gemeente haar eigen plaatselijke ondernemers vallen, want ook 1Groesbeek (voorheen het Groesbeeks Weekblad) kon niet mee doen, omdat zij alleen in het westelijke deel van de gemeente verschijnt. De Rozet heeft de gemeente nog voorgesteld om in combinatie met een andere krant wekelijks aan de informatievoorziening te voldoen (de ene week in De Rozet, de andere week in een andere krant), maar dit idee was kennelijk geen reden voor de gemeente om De Rozet mee te laten dingen in de aanbesteding. Ook het voorstel om tweewekelijks (zoals de afgelopen 25 jaar gebeurd is in Ubbergen en Millingen) de gemeentelijke informatie te publiceren, is afgewezen. De gemeente publiceert alles digitaal, dit is ook de wettelijk bindende informatie. De krantenversie is slechts ondersteunend. De Rozet heeft echter laten weten dat het in ieder geval doorgaat. Met of zonder de gemeentelijke bekendmakingen.

Persbericht
Groesbeek, 21 september 2015
Gemeentepagina Berg en Dal in Hèt Gemeentenieuws
Het college van B&W van de gemeente Groesbeek heeft onlangs besloten de gemeentelijke informatie van gemeente Berg en Dal vanaf 2016 te plaatsen in Hèt Gemeentenieuws. Met deze keuze bereikt Berg en Dal ook een forse besparing: de kosten die gepaard gaan met publicaties in een huis-aan-huisblad worden meer dan gehalveerd.
Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Groesbeek besloten de gemeentelijke informatie in de vorm van een gemeentepagina in een huis-aan-huisblad voort te zetten. Ook heeft de raad bepaald dat de gemeentepagina wekelijks gepubliceerd moet worden in één of meerdere bladen die afzonderlijk of gecombineerd in de gehele gemeente en op hetzelfde moment verspreid worden, met als doel:
• Een gelijk service- / informatieniveau voor alle inwoners van de gemeente;
• Een efficiënt kostenplaatje;
• Een eenduidige en efficiënte werkwijze voor de organisatie.
Werkwijze
Na de uitspraak van de gemeenteraad is overgegaan tot een meervoudige onderhandse aanbesteding. De gemeente heeft een offerteaanvraag verstuurd naar alle huis-aan-huisbladen die in onze gemeente verschijnen, te weten: De Brug, 1Groesbeek, De Rozet en Hèt Gemeentenieuws.
Twee van de vier binnengekomen offertes voldeden helaas niet aan de door de raad gestelde eisen:
• De Rozet gaf aan dat wekelijks verschijnen voor hen financieel onverantwoord en onhaalbaar is.
• 1Groesbeek zou de krant uitsluitend in de voormalige gemeente Groesbeek verspreiden en niet in de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen.
Om die redenen zijn zij uitgesloten van gunning.