13 september 2015

Politiehelikopter boven Beek.

 Een helikopter van de politie, die zaterdagavond tijdens een routinevlucht boven Beek vloog, is vanaf de grond beschenen met een groene laserpen. Dat leverde gevaar op voor de piloot en dat was de reden, dat de helikopter langere tijd tijd boven Beek en de Ooijpolder bleef vliegen, dan normaal gebruikelijk zou zijn. De politiemensen in de lucht hadden hun collega’s op de grond ingeseind en die stelden een onderzoek in. Deze troffen in Beek een 13 jarige jongen aan, die de schuldige bleek te zijn. De laserpen werd in beslag genomen en de jongen werd verhoord. Het wat langere tijd vliegen van deze helikopter boven bewoond gebied leverde nogal wat reacties op op sociaal media, maar de inwoners van Beek konden al snel gerustgesteld worden. Het aanstralen met een laser van luchtvaartverkeer geldt als levensgevaarlijk. De piloot kan verblind raken en oogletsel oplopen. Sinds 2013 is het strafbaar om een laserpen op een vliegtuig, helikopter of verkeersleidingtoren te richten. Toch gebeurt het regelmatig. Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport kwamen vorig jaar 376 meldingen binnen van aanstralingen met een laserpen.DSC_1268politie heli naam