9 september 2015

Onderzoek naar Romeinse haven in Groesbeek/Ubbergen gaat verder

Op donderdag 10 september wordt een proefput gegraven langs de N325 in Ubbergen. Doel van het werk is vaststellen of er zich op 6 meter onder het maaiveld de resten van een Romeinse haven aanwezig zijn. Dit is de volgende stap in het onderzoek dat al sinds 2006 wordt uitgevoerd door Paul Franzen en John Mulder. Ligt aan de voet van de Hunerberg een Romeinse haven verscholen? Franzen en Mulder denken van wel. Hun theorie is dat de Waal vroeger veel dichter langs de voet van de stuwwal stroomde. Recent archeologisch onderzoek bij de Dijkteruglegging Lent heeft inmiddels aangetoond dat de Waal inderdaad anders liep in de Romeinse Tijd. Bovenop de Hunerberg lag een Romeins legerkamp. In vergelijkbare Romeinse steden ligt er niet ver van het kamp een haven. In Nijmegen is die echter nog niet aangetroffen. Om hun theorie te testen, hebben Franzen en Mulder jarenlang booronderzoek uitgevoerd op de grens tussen Ubbergen en Nijmegen. Het resultaat: op 6 meter diepte stuitten de boren steeds weer op een harde laag. Het onderzoek kan op veel belangstelling rekenen. Het booronderzoek werd reeds mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. De belangstelling groeide zelfs zoveel door inzet van journalist Rob Japsers van de Gelderlander, dat de volgende stap door verschillende partijen financieel en in natura wordt ondersteund. De voormalige gemeente Ubbergen verleende het tweetal een onderzoekssubsidie. Aannemersbedrijf Wijers uit Nijmegen stelde de kraan beschikbaar. Franzen en Mulder hebben de handen ineengeslagen met de Nijmeegse Stichting Tijdlijn, die het graven van de put op 10 september laat uitvoeren door Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen, aangevuld met expertise van onderzoeksbureau RAAP. Het onderzoek past goed in het lopende traject om de Romeinse Limes voor te dragen als UNESCO Werelderfgoed. Hoewel het onderzoek op het grondgebied van Groesbeek plaats zal vinden, strekt dit bijzondere terrein zich uit over de gemeenten Nijmegen en Groesbeek. Als morgen blijkt dat er inderdaad een Romeinse haven aanwezig is, speelt dit terrein een belangrijke rol in de Werelderfgoednominatie voor de beide gemeenten.luchtfoto-kops-plateau-kopie a