6 september 2015

Afscheid burgemeester Harry Keereweer van Groesbeek

Vrijdagmiddag werd in de raadszaal van het gemeentehuis te Groesbeek tijdens een bijzondere raadsvergadering afscheid genomen van burgemeester Harry Keereweer, die 3 1/2 jaar waarnemend burgemeester is geweest van de oude gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn en de nu nieuwe gemeente Groesbeek. (Berg en Dal) Sprekers tijdens de raadsvergadering waren de commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornielje, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, Sjaak Thijssen, locoburgemeester van Groesbeek, Mechteld ten Doesschate, raadslid voor de VVD van Groesbeek en Jan Poelen als waarnemend voorzitter van de Raad. Zij allen spraken lovende woorden over de nu scheidende burgemeester. Na de raadsvergadering volgde een receptie, welke door velen DSC_5758 Keereweer naamwerd bezocht, terwijl fanfare Wilhelmina nog een serenade bracht voor de scheidende burgemeester zie de foto’s.

Afscheidsspeech burgemeester Keereweer.
“Toen ik maart 2012 door de vertrouwenscommissie uit de Raad aan de tand werd gevoeld, zei vrz. Jan Poelen dat het waarnemerschap zo’n 1 ¾ jaar zou duren. Jullie adviseerden de CvdK om mij te benoemen. Inmiddels zijn ‘t 3,5jaar geworden, het dubbele dus. Maar van die 3,5 jaar als Burgemeester heb ik met volle teugen genoten.

In die periode ben ik door de CvdK 3x als burgemeester beëdigd, zelfs zonder van standplaats te veranderen. En het heeft wel iets: de laatste Burgemeester van Groesbeek en de laatste Burgemeester van Millingen aan de Rijn te zijn, waarbij ik ook nog voorzitter van de Stuurgroep herindeling was. Ook een mooie en geslaagde klus. Tot slot, begin dit jaar ook nog de eerste Burgemeester van de nieuwe gemeente Groesbeek. Daar komt nu ‘n eind aan!

Drie keer burgemeester, terwijl ik vóór die tijd het burgemeestersambt nooit ambieerde. Maar ik heb het met veel plezier gedaan. Bij mijn afscheid als Gedeputeerde dacht ik nog dat die acht jaren de mooiste waren! Ik kan nu zeggen dat ik die 3,5jaar als Burgemeester niet had willen missen, en misschien nog wel de mooiste waren. Het was niet altijd even makkelijk, maar ik voelde mij hier als een vis in het water. Ik heb ervan genoten. Ik beschouw het als een verrijking en een bijzonder afsluiting van mijn werkzame leven.

Burgemeester ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Niks mis mee, maar je moet toch altijd beschikbaar zijn. Dienstbaar zijn aan het Openbaar Bestuur was mijn drijfveer. Iets kunnen betekenen voor de gemeente zelf, maar natuurlijk vooral voor het wel en wee van onze inwoners, bedrijven en verenigingen. Ik genoot als voorzitter van het debat in uw Raad om de goede en juiste keuzes te maken en daardoor de goede besluiten te nemen. Ik heb getracht de discussies zo goed mogelijk te laten verlopen. Af en toe heb ik ingegrepen als iemand weinig meer aan het debat toevoegde. Net zoals ik hield van discussies in B&W om de uitvoering van onze taken goed te laten verlopen en natuurlijk om tot goede raadsvoorstellen te komen. Ook de samenwerking met onze ambtenaren bracht mij voldoening.

Gistermorgen heb ik dat bij het afscheidsontbijt met ons personeel ook gezegd. Ik was geen Burgemeester die alleen maar op z’n kamer bleef zitten. Ik liep vaak bij ze binnen voor ‘n vraag, advies, ’n praatje of te sturen op de uitvoering of om meer snelheid te vragen. Groesbeek heeft ambtenaren waar we trots op kunnen zijn. Werken hard aan de drie decentralisatie in ‘t sociale domein; aan de harmonisatie na de herindeling, en daarbij ook nog de lopende dienstverlening aan inwoners, de gemeenteraad en B&W.

Waardevol waren voor mij ook de directe menselijke contacten op straat, wandelend in het Groeske of op de dijk in Millingen. ‘Small talks’ op de markt of intensieve gesprekken bij een 60 jarige Huwelijk. Dat maakte overigens het werk van een burgemeester ook zo leuk en zo interessant. Ook het direct contact met de inwoners. Hierdoor kreeg ik ook enig inzicht in wat er in de Groesbeekse gemeenschap leefde. Soms werd ik als Burgemeester ook gezien als oplosser van alle problemen. Was dat maar zo! Een luisterend oor kreeg iedereen, maar ik zei ook dat de Bgm niet zo maar voor woonruimte kon zorgen, en ook niet zo maar een lastige buurjongen door de politie kon laten oppakken. Soms kwamen er ook oplossingen voor individuele problemen.

Een burgemeester wordt gezien als iemand die waakt, zorgt, luistert, optreedt en boven de partijen staat. Ik hoop dat ’t mij gelukt is. Daar moeten anderen maar over oordelen. Ik heb nog wel een kaart van Dieke bij me waarin ze schrijft: “Lieve burgemeester, ik vind dat je goed voor het dorp zorgt. Groetjes, Dieke Arts, 7 jaar. Kamp 26 Groesbeek”. Dáár ben ik nu dan wel weer heel trots op. Met een goed gevoel laat ik de gemeente Groesbeek met de 12 kernen, Beek, Berg en Dal, Breedeweg, Erlecom, Groesbeek, Heilig Landstichting, De Horst, Kekerdom, Leuth, Millingen aan de Rijn, Ooij en Ubbergen achter.

De fusie tussen de 3 gemeentes is goed tot stand gekomen. Het gemeentehuis is mooi verbouwd. Met daarin goede en ambitieuze ambtenaren. We hebben nu een gemeente die in staat is op allerlei gebied een goede dienstverlening aan onze inwoners te leveren. Overigens moeten we daarvoor blijven samenwerken met de gemeenten in de Regio Nijmegen.

Uniek was ook, dat onze inwoners zelf de naam van hun gemeente konden kiezen. De eigenheid en karakter van de gemeente Groesbeek (straks Berg en Dal) zal vooral door de inwoners van de 12 kernen moeten worden gedragen. Ieder met hun eigen identiteit, waarbij eenheid in verscheidenheid de kracht moet zijn. En we hebben natuurlijk ons prachtig heuvellandschap, onze stoere polders en onze uiterwaarden.

Dames en heren, 27½ jaar heb ik het openbaar bestuur mogen dienen. 14 jaar als lid van de Gemeenteraad van Wijchen, 2 jaar als Gelders Statenlid, 8 jaar als Gelderse Gedeputeerde en tot slot 3,5 jaar als Burgemeester van Groesbeek, Millingen aan de Rijn en de nieuwe gemeente Groesbeek. Nu stop ik daarmee! Geen burgemeester meer!”