14 juli 2015

KION gaat tussenschoolse opvang basisschool Opweg verzorgen.

Yvonne Dassen, directeur van basisschool Opweg in Ooij meldt het volgende: Beste ouders en verzorgers, Tijdens de MR vergadering van afgelopen woensdag hebben we ervoor gekozen om het overblijven onder te brengen bij Stichting KION  Broodnodig.  Op dit moment verzorgt KION de opvang van de bso, de peutergroep en het kinderdagverblijf bij kindercentrum Op Weg. Met ingang van 31 augustus aanstaande gaat KION ook de tussenschoolse opvang (tso) bij basisschool Op Weg verzorgen. Deze opvang vindt plaats bij basisschool Op Weg tussen 12.00 uur en 13.00 uur. DSC_7759Opweg naam

Aanbod en aanmelden tso
Wanneer u op dit moment gebruik maakt van de tso, hou er dan rekening mee dat uw huidige overeenkomst bij de tso vervalt. Mocht u als ouder in het nieuwe schooljaar 2015-2016 gebruik willen maken van de tso van Stichting KION Broodnodig, kunt u zich digitaal aanmelden via de website van KION www.kion.nl.
U heeft  de keuze om een contract af te sluiten of een strippenkaart aan te schaffen of voor een combinatie van beiden te kiezen. Een contract betekent dat kinderen op een vaste dag of dagen overblijven. Een strippenkaart geeft de mogelijkheid om kinderen incidenteel te laten overblijven. Beide zijn kindgebonden, dus elk kind dient apart ingeschreven te worden.
Kosten
Kosten per structurele opvangdag (contract):                             €2,25
Kosten per incidentele opvangdag (strippenkaart):    €2,50
Uitleg digitaal inschrijven
Als u op de homepage bent van KION, ziet u rechts 3 rode vlakken en dan drukt u op inschrijven. Let op, want u komt dan in scherm waar u zich voor de kinderopvang in kunt schrijven. Voor de tso moet u nog een pagina verder. Bovenaan ziet u de cursieve tekst staan: “Wil je je kind(eren) inschrijven voor tussenschoolse opvang, gebruik dan dit inschrijfformulier.” Wanneer u op “dit inschrijfformulier” drukt, komt u in het juiste scherm terecht.
Bij vragen over de inschrijving kunt u contact opnemen met de afdeling klantrelaties via mail: klantrelaties@kion.nl of via telefoonnummer: (024) 382 26 55.

Overblijfkrachten gezocht!
Niet alle huidige overblijfkrachten hebben aangegeven interesse te hebben om ook aankomend schooljaar de tso weer te verzorgen. Wij zijn dus nog op zoek naar overblijfkrachten voor komend schooljaar.

Lijkt het jou leuk om kinderen een prettige, verantwoorde en veilige opvang te bieden waar de kinderen energie op kunnen doen en ontspannen zodat de leertijd optimaal benut kan worden? Bent u twee of meer middagen beschikbaar tussen circa 11.30 uur en 13.30 uur, neem dan contact op met Masja van der Werve via: m.van.der.werve@kion.nl.
Aangezien we na de zomer al van start gaan, verzoeken wij u om uw interesse zo snel mogelijk kenbaar te maken, bij voorkeur vóór 16 juli aanstaande.

Als overblijfkracht tekent u een vrijwilligersovereenkomst bij Stichting KION Broodnodig en ontvangt u een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast wordt er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd door KION. Ter informatie: Ook als u een WW-uitkering ontvangt mag u naast uw uitkering, tot een bepaald bedrag, een extra vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Dassen, directeur basisschool Op Weg
Masja van der Werve, clustermanager KION