7 juli 2015

Nazaten van de familie van Steen gezocht.

In  Noord-Brabantse Roosendaal woont Jan van Steen. Hij is al heel lang bezig met het opsporen en vastleggen van de stamboom van de diverse families van Steen. Zo ook uit de omgeving van Nijmegen heeft hij al veel mensen kunnen “registreren” Zijn verhaal staat hieronder. Misschien zijn er mensen die hem kunnen helpen. Jan staat midden op de foto. Jan van Steen Roosendaal

Geachte lezer,  Mag ik mij even aan u voorstellen; ik ben Jan van Steen geboren op 23-12-1953 te Roosendaal (Noord-Brabant) wat op een steenworp afstand ligt van de Belgische grens. Ik was gehuwd en heb een dochter en een zoon en ben tevens ook trotse opa van een kleindochter. Net zoals ik dragen velen onder u dezelfde naam. Of we verre familie van elkaar zijn, … ongetwijfeld maar dit is niet zo gemakkelijk uit te leggen hoe dit in elkaar zit. Met meer dan 100% zekerheid kan ik u wel vertellen dat u een nazaat bent, dus familie van personen die ik al in beeld heb in uw regio. In januari 1995 ben ik begonnen met mijn stamboom (genealogie) uit te zoeken. Ik wilde wel eens weten wie er allemaal tot mijn familie behoorden. Naarmate de tijd vorderde kwam ik meerdere namen tegen van personen die de naam ‘Van Steen’ dragen uit diverse streken, maar die ik niet 1, 2, 3 kon plaatsen. Deze gegevens bewaarde ik apart. Zo zijn er in de loop der jaren zeven stamreeksen ontstaan en een verzamelbestand. In totaal bevatten die stamreeksen bijna 13.000 personen. Dus Van Steentjes en hun partners, hun kinderen en weer de partners van die kinderen. Dit exclusief de vele getuigen bij doop, geboorte, huwelijk of overlijden. Een van deze stamreeksen noem ik de Gerrit van Steen tak. Gerrit moet omstreeks 1590 geboren zijn en naar alle waarschijnlijkheid stammen de meeste onder u hier vanaf. Maar ook van mijn stamreeks welke terug gaat naar het jaar 1389 lopen nazaten rond in uw regio. Bedenk wel dat in vroeger jaren niet alles genoteerd werd, soms werd dit gewoon vergeten, of is verloren gegaan. De personen uit die tijd wisten toen waarover het ging en dat was voldoende. Er is nimmer aan gedacht dat in het heden van die ‘vakidioten’ op zouden staan die in de familiegeschiedenis zouden gaan graven.  Nu mag u die stamboom (lees stamreeksen) zien als een mega puzzel van meer dan 10.000 stukjes. Je begint ergens en ziet gaandeweg kleine deeltjes ontstaan welke nadien (de tijd zal dit leren) naadloos in elkaar geschoven dienen of kunnen worden. Tenminste dit is de opzet. Een van deze deeltjes noemde ik al eerder de Gerrit van Steen stamreeks, deze telt momenteel 703 personen.

Gezien het als hobby bij mij begon is dit ondertussen meer mijn passie geworden. Ik bedoel hiermee te zeggen dat ik mede met uw hulp probeer deze stamreeks zo compleet mogelijk te maken. Tenminste voor wat betreft het heden, dus zeg maar vanaf circa 1900. Het overige zal ik terug kunnen vinden in de regionale of lokale archieven voor zover nog aanwezig of leesbaar. Hoe ga ik met u gegevens om? Net zoals uw gegevens door de Burgerlijke Stand afgeschermd blijven en niet openbaar gemaakt worden, hanteer ik ook de wet op de privacy.

Dit betekent dat,  als ik op een gegeven moment van u gegevens krijg om de stamboom compleet te maken, ik u nu al de garantie kan bieden dat u hiervan niets op Internet zult terug vinden. Er staat wel heel veel van de familie Van Steen op Internet, maar dit komt niet van mijn hand! Uw gegevens worden zoals ik eerder heb aangegeven alleen gebruikt om die stamboom compleet te maken. Uw telefoonnummer, adres of e-mailadres blijven ook bij mij en zullen niet gedeeld worden met anderen. Deze dienen alleen ter communicatie tussen u en mij.

Kan ik die stamboom nadien bestellen of zo? Hier ben ik heel resoluut in. Ik maak die stamboom voor mij zelf, maar ook voor u, daar ik deze gegevens graag met u deel!  Als u mij helpt deze stamboom te realiseren (compleet te maken) krijgt u nadien de gehele stamreeks waartoe u behoord GRATIS (dus zonder kosten) per mail als tekstbestand toegezonden.

Dit is dan mijn dank naar u voor uw medewerking. En mocht uw pc of laptop het begeven hebben of gecrasht zijn?! Geen enkel probleem, gewoon even contact leggen met mij en u ontvangt wederom gratis een nieuwe actuele versie.

Hoewel ieder huisje zijn kruisje heeft, kan het zijn dat u iets vervelends is overkomen wat u er liever niet in ziet staan of wilt hebben of delen. Ook mij is een dergelijk iets overkomen zoals u in de derde regel kunt lezen. Is een dergelijk iets u overkomen,  dan is er geen man overboord.

Ik ga persoonlijk met u in overleg hoe we dit in de stamboom gaan vermelden en indien nodig kan ik de nodige (privacy) filters aanzetten in mijn stamboomprogramma waardoor het voor derden niet zichtbaar (leesbaar) is. En in sommige gevallen laten we de gegevens gewoon achterwege. Ik probeer immers al jaren de stamboom (stamreeksen) zo positief mogelijk te omschrijven en tot op heden met succes. Bij negatieve reacties heeft immers niemand baat. U krijgt voorafgaande aan de definitieve opname precies te zien hoe dit weergeven gaat worden.

Hoe nu verder? De stamboom loopt altijd over de mannelijke lijn (naamdrager). Over de mannelijke lijn worden alle personen die hiertoe behoren geplaatst. Gezien vrouwen mede zorg dragen voor ons nageslacht stopt het officieel op de vrouwelijke lijn bij de vrouw en haar eventuele partner. Gezien de kinderen die hieruit geboren worden toch voor 50% Van Steentjes zijn maar niet die naam dragen heb ik besloten (per 1-1-2015) om de kinderen van vrouwelijke nazaten alsnog in de stamboom op te nemen. Als laatste neem ik van de kinderen van de vrouw hun partner nog mee, indien van toepassing, maar hierna stopt het definitief op deze lijn. Dit laatste is meer gedaan om de dames  tevreden (te vriend) te houden daar zij vinden dat hun kinderen uit een Van Steen geboren is. Hierin kan ik hen geen ongelijk geven en wijk bij deze dus van de officiële regels enigszins af.

Als u besluit uw medewerking aan het realiseren van deze stamboom te verlenen vermeldt dan even wie u bent, of wie uw ouders en/of grootouders zijn vanuit de mannelijke lijn.

Draagt u niet de naam Van Steen, maar is uw moeder of grootmoeder een Van Steen vermeldt dan even wie dit zijn, in dit geval is de naam van de partner medebepalend om u snel terug te kunnen vinden. Mogelijk heb ik deze. Nadat u met mij contact heeft gezocht of gelegd, volgen de specifieke vragen die ik aan u heb.

Wilt u vooraf dat u uw medewerking gaat verlenen eerst meer informatie hebben, ook dat kan! Neem in alle gevallen dan contact met mij op via jcpvansteen.1@kpnmail.nl of j.c.p.vansteen@gmail.com telefonisch ben ik bereikbaar onder 0165-554723 of 06-10134623. Voor hen die toch de voorkeur geven aan schrijven, mijn huisadresgegevens zijn bij Henk Baron bekend en zal indien nodig deze aan u verstrekken. Rest mij u alvast te bedanken voor uw aandacht, en voor de mogelijke te nemen medewerking. Jan van Steen, Roosendaal

16 Responses to Nazaten van de familie van Steen gezocht.

 • Ik ken Jan van Steen redelijk goed. De gegevens die verstrekt worden zijn bij hem in goede handen

  • Dank je Theo voor je reactie,

   Zoals ik ook jou enkele jaren terug leerde kennen, is het nu ook dat ik de Van Steentjes aldaar ga leren kennen. In het begin is het altijd moeilijk om via een artikel iemands vertrouwen te winnen, men wil graag weten wat voor spek men in de kuip heeft. Zo draagt ook jou reactie hiertoe bij, en het nakijken van gegevens voor mij in het archief te Nijmegen voor zover ze openbaar zijn.

   Hoewel het mijn passie is hoopt ik de Van Steentjes aldaar een mooi naslagwerkje voor te leggen wat dan ook nog gratis is. Ik ga het hen daar overigens niet aandoen om zelf actie te ondernemen hun familiegeschiedenis na te pluizen. Jij bent ook al ruim 30 jaar met je stamboom bezig, en ik net 21 jaar met die van mij. We weten beide dat er duizenden uren mogelijk 10 duizenden uren in gaan zitten. Maar dan krijg je ook een prachtig resultaat voor. Alleen de aanhouders winnen zoals een spreekwoord luidt.

   Groetjes,

   Jan

 • Beste Jan,

  Jouw stamboomonderzoek lijkt mij een boeiende actie die zeker niet voor mij is weggelegd. Het ontbreekt mij o.a. aan geduld. Jouw naam Jan van Steen klinkt bovendien vertrouwd in de oren, omdat mijn oudste broer en onze opa uit Nijmegen de zelfde naam droegen.
  Ik ben een volle neef van Jan, Frans en Pip en hun zussen.
  Onder het artikel over jouw stamboomonderzoek staat het verhaaltje van het kunstgras bij de Titus Brandsmaschool te Berg en Dal. Mijn vader Theo van Steen was destijds directeur van de volkshogeschool Ons Erf te Berg en Dal (Nu Holtdeurnse hof) en medeoprichter van de Titus Bransmaschool aldaar. Over mijn Vader moet in de Nijmeegse archieven aardig wat te vinden zijn en anders in het boek van drs. Henk ter Meer, met de titel ‘Nijmegen Frontstad’. Volgens de overlevering zijn veel ‘van Steens’ in het onderwijs of in de scheepvaart terecht gekomen.
  Een achterneef van ons trof ik later als inwoner van Berg en Dal ook met de naam Theo van Steen. Schijnt een beroemde Prins Carnaval van Nijmegen geweest te zijn en zelfs later directeur van het bevrijdingsmusem in Groesbeek. Hem heb je waarschijnlijk al lang op de ‘korrel’. Kortom ik ben uiteraard onder een voorbehoud jouw van aanvullende informatie te voorzien.

  Met stamplichtige groet,

  Frans J.van Steen (zoon van Theo van Steen, van Jan van Steen etc.)

  P.S. de aanduiding ‘van Steentjes’ vinden wij in de familie minder aansprekend ook al vanwege het beperkte postuur in het geheel niet altijd vriendelijk bedoeld. Een lichte gevoeligheid hierover is ons allen niet vreemd.

  • Beste heer van Steen,

   Dat wat u aanhaalt klopt allemaal. U bent dus een kleinzoon van Jan van Steen en Truus Reuskens, uw grootouders.
   Ik nodig u graag uit contact met mij op te nemen via een van de genoemde adressen in het artikel. Dat praat dan iets gemakkelijker dan dat ik dit hier weergeef. Maar ik kan u dan al redelijk wat laten zien

   Met vriendelijke groet,

   Jan

  • Ben je de Frans van Steen dat in 1964/1965 woonde op de Browersgracht in Den Haag. In het jongeren centrum “Hotel de Port”?
   Als dat zo is zijn wij oude camaraden. Ik ben de Spanjaard dat de kamer met jou deelde.
   Ik woon in Lisse en als deze gegevens jou wat zeggen en je zou het leuk vinden kunnen wij misschien een ontmoeting regelen

 • Hallo ik ben een van de vier zonen van F.J. van Steen geboren in de Groenlanden gemeente Ubbergen. Ik zou er graag eens meer over weten.

  • Beste zoon,

   Sorry voor de de late reactie, daar ik gisteren de gehele dag van huis ben geweest.
   Temeer ook dat ik altijd antwoord geef en mijn mailbox vrij vol was. U bent dus de oudste van de vier broers waarvan de namen beginnen met de letters R, T, F en W.
   Ik wil al uw vragen beantwoorden maar dan graag via mijn 1e mailadres wat in het artikel vermeldt wordt jcpvansteen.1@kpnmail.nl
   Het lijkt mij gepaster zo, want hier kan iedereen alle reacties meelezen wat waarschijnlijk niet uw bedoeling was en ook de mijne niet! Ik zie u vragen graag tegemoet.

   Met vriendelijke groet,

   Jan, Roosendaal

 • Beste Jan,

  Na je verzoek hedenmorgen en je mail ben ik al naar ontbrekende gegevens op zoek gegaan.
  Om het correct te doen een hele klus, alleen al voor dat kleine stukje. Gelukkig ben ik een bewaartype en heb heel veel bidprentjes, rouwkaarten van familie bewaard.
  Dus even geduld maar er komt een aardige aanvulling op je gestelde vragen, denk ik.
  Neem over een tijdje contact met je op.
  Groeten
  Theo van Steen

  • Gecondoleerd en sterkte toegewenst. Theo van Steen (van Ons Erf) was gehuwd met Lenie Willems. Ze was een nicht van mijn moeder Rina Willems. Gezamenlijke grootouders waren Christiaan Willems en Maria Peters

 • Hoi ik ben steve van steen ik ben een belg. En wie weet zijn we verre familie ik ben afkomstig van schilde .

 • Even iets anders: gisteren zag ik mijn naam op de plaquette staan op plein 1944. Het zou betekenen dat ik in de oorlog als Nederlandse militair om het leven ben gekomen, dapper strijdend voor het vaderland. Weet iemand iets over die W.J.M. van Steen?

 • Beste Jan van steen.

  Mijn naam is Patrick van Steen uit Apeldoorn.
  Ik weet helaas niet wie mijn grootouders zijn.
  Wel weet ik dat mijn vader uit bergen op zoom kwam uit een weeshuis. Ik heb wel 2 broers van m’n vader terug gevonden.

 • Jan zou je mij nog eens de stamboom kunnen sturen? Fons.vansteen at gmail.com

 • Beste Jan van Steen en familie,
  Ik ben Elisabeth Catharina Augusta (Els) van Steen. (Geboren in 1951 te Haarlem.) Dochter van Alpfonsis Cornelis Gerardus (Fons) van Steen (Geboren in 1915 te Rotterdam) en Theodora Jaspers.
  Mijn grootvader is Willem van Steen, zoon van de reder Pieter van Steen.
  Ik vind het erg interessant om te lezen hoe de familie van Steen zich over het hele land heeft verspreid en mogelijk ook in België en vooral hoe groot het aantal is geworden. Ik zelf, mijn 2 zussen, Annie en Thea en 3 broers, Tonny (in 2014 overleden), Johnny en Frans zijn allen woonachtig in Friesland.
  Jan ik wens je nog heel veel succes met het verder realiseren van onze stamboom.
  Vriendelijke groeten Els

 • Jan, wij hadden eerder contact in 2008 e 2010. Graag krijg ik alsnog een stamboom van Johannes van steen versus Lucia vergnon

 • Jan, wij hadden eerder contact in 2008 e 2010. Graag krijg ik alsnog een stamboom van Johannes van steen versus Lucia vergnon

Laat een reactie achter op Theo Mundi Reactie annuleren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.