30 juni 2015

Wijkagenten van start in Nijmegen

Woensdag 1 juli 2015 starten de nieuwe wijkagenten in Nijmegen. Het aantal wijkagenten groeit in de komende tijd van ongeveer 20 naar 38. Op 1 juli zijn er 30 benoemd. De overige benoemingen volgen de tweede helft van het jaar.  Volgens een afspraak gemaakt bij de invoering van de Nationale Politie krijgt elke gemeente gemiddeld 1 wijkagent op 5000 inwoners. De 38 wijkagenten worden zodanig over Nijmegen verdeeld, dat recht wordt gedaan aan de specifieke omstandigheden in elke wijk en buurt. Nog meer dan voorheen zullen zij prominent aanwezig zijn in de wijk en daarmee de ogen en oren van de politie zijn. Er komen agenten die  uitsluitend wijkgebonden werken en agenten die thematisch ingezet kunnen worden voor een bepaald project en/of meerdere wijken.  Burgemeester Bruls heeft alle wijkagenten op dinsdag 30 juni ontvangen op het stadhuis en hen succes gewenst. “Ik ben bijzonder blij met deze benoemingen”, aldus de burgemeester. “Nog meer dan in het verleden vraagt een goed veiligheidsbeleid om kennis van wijken en buurten. Met de uitbreiding van het aantal wijkagenten zetten wij een goede stap in de richting van een nog veiliger Nijmegen”.

Nijmegen 30-06-2015. Wijkagfenten met burgemeester Bruls in het midden. FOTO: GER LOEFFEN

Nijmegen 30-06-2015. Wijkagenten met burgemeester Bruls in het midden. FOTO: GER LOEFFEN