30 juni 2015

Rijstroken Waalbrug twee weken eerder open dan gepland

Vanaf aanstaande vrijdagochtend 3 juli kan het autoverkeer op de Waalbrug weer gebruik maken van alle vier de rijstroken. Om 07.00 gaat de weg open. De verkeershinder op de brug duurt daarmee twee weken korter dan gedacht.Fietsers en voetgangers blijven tot aan de Vierdaagse gebruik maken van het fietspad en de busbaan aan de westkant van de brug. Fietsers staduitwaarts rijden op de busbaan, stadinwaarts maken zij gebruik van het normale fietspad. De inzet van de busbaan voor het fietsverkeer betekent dat de bus gebruik maakt van de rijstroken voor de auto’s. Sinds de ingebruikname van de nieuwe Verlengde Waalbrug, begin vorige week, waren maar twee van de vier rijstroken beschikbaar. Aannemer i-Lent zou aanvankelijk tot aan de Vierdaagse(feesten) bezig zijn met het slopen van de tijdelijke ‘slinger’ en het herstel van het fietspad aan de oostkant van de brug. Omdat de aannemer extra inspanningen heeft verricht, zoals het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden aan het fietspad en het beperken van de benodigde werkruimte, kunnen al deze week alle rijstroken weer worden vrijgegeven. Overigens is de Waalbrug van vanavond 21.00 uur tot woensdag 06.00 uur helemaal afgesloten Waalbrug

Wethouder Harriët Tiemens (Mobiliteit): “We hebben alles op alles gezet om zo snel mogelijk klaar te zijn en de hinder zo kort mogelijk te houden. Dat is gelukt en daar ben ik erg blij mee. De afgelopen week hebben we uiteraard goed gekeken wat het verkeer doet als de brug deels dicht is en naar de effectiviteit van onze maatregelen. De komende weken gaan we bekijken welke lessen we daaruit kunnen trekken voor het groot onderhoud van de brug in 2016 en 2017.”