21 juni 2015

Zaterdag was de opening 1e fase Beweegroute Berg & Dal

Op zaterdag 20 juni was de opening van de eerste fase van de beweegroute Berg & Dal. Dat was in de “beweegtuin van woonzorgcentrum Vijverhof in Berg en Dal. Het betreft hier een aantal beweegapparaten in de buitenlucht.  Het idee voor een beweegroute is ontstaan nadat de Berg & Dalse huisartsen Veldhoven en de Graaf samen met de ZZG zorggroep de Jan van Es-prijs hadden gewonnen. Een deel van het prijzengeld wilden ze aan iets tastbaars en gezonds voor het dorp uitgeven en het idee van een beweegtuin kwam al snel ter sprake. Samen met de fysiotherapeuten van Vijverhof, de gezondheidsmakelaar van de GGD en vier bewoners uit Berg & Dal is gesproken over welke apparaten en waar. Financiële ondersteuning is voorts gekomen van het SPIG (Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg) en woningbouwvereniging Oosterpoort.  Alle genoemde partijen willen een beweegroute door heel Berg & Dal realiseren, waarbij de rijke natuurlijke omgeving wordt aangevuld met enkele buitenbeweeglocaties voor jong en oud. Namens de gemeente was wethouder Ria Barber aanwezig. Samen met de heer Wiharadiredja, en de dames v.d. Pol en Theunissen verrichtte zij de openingshandeling. zie de foto’s.DSC_5351 Ria Barber naam

(Uit het persbericht) Na de opening van de eerste fase gaan we door met het realiseren van de rest van de route. We nodigen bij dezen dan ook graag bewoners, organisaties en bedrijven uit om een bijdrage (financieel, materieel, in natura) te leveren. Bijdragen is mogelijk op 20 juni, maar natuurlijk ook op andere momenten.

Goede ideeën en medewerking bij het realiseren van de beweegroute Berg & Dal zijn vanzelfsprekend altijd van harte welkom. Neem dan contact op met Bas Vosbeek, projectleider / gezondheidsmakelaar (Afdeling Gezond Leven, GGD Gelderland-Zuid)
088-1447228 of bvosbeek@ggdgelderlandzuid.nl

Ook zijn we te vinden op www.facebook.com/gezondvanjongtotoud