19 juni 2015

Kalorama gaf basisschool De Biezenkamp gebarenles

Kalorama heeft drie dagen gebarenles aan alle 15 klassen van basisschool de Biezenkamp in Beek-Ubbergen gegeven. Op maandag 15, woensdag 17 en donderdag 18 juni gaven gebarentrainers van Kalorama deze lessen.  4 tot 12-jarigen leerden hoe ze kunnen communiceren met de doofblinde buren. De gebarenlessen maken onderdeel uit van de activiteiten die Kalorama houdt in het kader van de campagne Talent voor Oog en Oor. Hierbij staat de communicatie met, en het ervaren van de mogelijkheden van mensen die beperkt zijn in horen en zien, centraal. De campagne Talent voor Oog en Oor is een landelijk initiatief van organisaties die specialistische zorg bieden aan de doelgroep doofblinden. In Nederland wonen ongeveer 40.000 mensen die een dubbele beperking hebben op het gebied van horen en zien. Logischerwijs willen zij ook zo volledig mogelijk participeren in de maatschappij. Een streven dat Kalorama volledig onderschrijft. Maar Kalorama organiseert meer in het kader van de campagne. De inwoners van Beek –Ubbergen kunnen ervaren hoe het is om niet te zien en te horen. Iets alledaags als de boodschappen doen, wordt zo een compleet andere ervaring. Bij Nico De Witt aan de Waterstraat 27 is op woensdag 24 juni deze mogelijkheid tussen 10.00 uur en 12.00 uur. En ten slotte geeft toneelgroep Mooi Uitzicht, bestaande uit bewoners van het Centrum van Doofblinden nog voorstellingen op 20 en 21 juni, geïnspireerd op Midzomernacht van Shakespeare (kaarten te bestellen via toneelmooiuitzicht@gmail.com).awelkom

Het Centrum voor Doofblinden van Kalorama is de enige organisatie in Nederland die zich exclusief richt op het bieden van wonen/verblijf, zorg, behandeling en begeleiding aan mensen met een dubbele beperking. Via ambulante begeleiding kan een grote groep cliënten nog zelfstandig thuis wonen.
Een van de locaties waar Kalorama deze dienstverlening biedt aan zelfstandig wonende cliënten, is op het Kulturhus in Beek-Ubbergen. Een locatie die direct naast basisschool de Biezenkamp ligt.
De leerlingen van de basisschool zien regelmatig cliënten naar het Kulturhus komen en gaan, maar hoe kun je nu zoiets simpels als gedag zeggen tegen deze cliënten? Door op een ludieke manier de leerlingen van de basisschool De Biezenkamp een aantal gebaren te leren, zijn zij na afloop in staat om tenminste gedag te kunnen zeggen aan de cliënten van Kalorama.
Daarnaast gaan de kinderen van de school meelopen bij de activiteiten die geboden worden op de locatie in het Kulturhus en gaan ze ervaren tegen welke beperkingen men aan loopt, maar vooral ervaren wat je allemaal nog wel kan als je slecht ziet en hoort.