13 juni 2015

Nico de Witt Plus gaat uitbreiden in Beek.

Supermarkt Nico de Witt in Beek is op weg naar een groei van bijna 50 procent. Om overlast in de buurt te beperken, gaan leveranciers na de verbouwing in het gebouw laden en lossen in plaats van erbuiten. Het college van B&W van de gemeente Groesbeek heeft dit plan deze week goedgekeurd. Dat ligt nu ter inzage. Op een eerder plan kwamen veel bezwaarschriften, waarna het plan is aangepast. De grootte van de uitbreiding blijft in het nieuwe plan hetzelfde. De supermarkt groeit van ongeveer 1.300 vierkante meter naar ruim 1.900 vierkante meter. De extra ruimte wordt gewonnen aan de kant van de Akenshof. Aan de andere kant van het gebouw komt de mogelijkheid om binnen te laden en lossen. Ook wordt het verkeer omgeleid, om de Sprongstraat te ontzien. Deze aanpassing is mogelijk door de aankoop van grond aan die zijde van de supermarkt. Met de aanpassing is volgens de gemeente gehoor gegeven aan een deel van de bezwaren van omwonenden. Die vreesden onder meer voor een toename van klanten en bevoorrading, met overlast tot gevolg.Het aantal parkeerplekken groeit ook, dankzij de aankoop van de gronden. Om overlast te beperken, eist de gemeente dat de nieuwe plekken afgesloten zijn buiten de openingstijden van de winkel, die overigens al erg ruim zijn. Eigenaar Nico de Witt verklaarde erg content te zijn met dit nieuws.DSC_1415 Nico de Witt