2 juni 2015

Ubbergen (Ooij) in de ogen van jongeren.

Groep 8 van basisschool Opweg in Ooij deed mee  aan het project ‘Ubbergen door de ogen van jongeren’ . Op woensdag 27 mei is de groep naar buiten gegaan om foto’s te maken van plekken die leuk zijn, niet leuk zijn en zaken waar de kinderen meer van willen zien. Samen met een begeleider hebben ze vervolgens 3 fotoposters samengesteld, waarop de “leuke en niet leuke dingen” uit het dorp te zien zijn. De niet leuke dingen zijn de dingen, welke ze graag aangepast willen zien. In de groep werd vervolgens door drie groepen een presentatie in elkaar gezet, welke aan de wethouder van de gemeente Groesbeek kon worden voorgelegd. En die wethouder, in de persoon van Sjaak Thijssen,  kwam op 1 juni naar de school, samen met een ambtenaar die alles noteerde en die het beste idee gaat belonen.  De jeugd word op deze manier betrokken bij de gemeentepolitiek. Aan het einde van het project wordt dan bepaalt waar de €500,- welke door de gemeente ter beschikking wordt gesteld, wordt besteed. zie de foto’s.DSC_5650 Opweg naam

In Ooij gaven leerlingen van basisschool Op Weg zelf aan wat ze belangrijk vinden. Groep 8 ging afgelopen week aan de slag voor de gemeente! Veel van het gemeentelijk beleid wordt bedacht voor de jeugd in plaats van samen met de jeugd. En nu kunnen de leerlingen zelf zeggen wat ze belangrijk vinden.

Stef Kaal van Kuseema: “In dit project bedenken jongeren zelf ideeën voor hun buurt. De leerlingen hebben namelijk foto’s gemaakt van wat ze opvalt in Ooij.” Populair op de foto’s: de hangplek, speeltoestellen (die er wel of niet staan) en natuurlijk SVO. Uiteindelijk presenteerden de leerlingen drie posters: één met foto’s van dingen in de omgeving die ze niet leuk vinden, één met dingen die ze wel leuk vinden en één met dingen die ze meer willen zien. De leerlingen onthulden hun posters en gaven toelichting aan wethouder Sjaak Thijssen van de gemeente Groesbeek.

Wethouder Thijssen vertelde daarna hoe de gemeente precies werkt en wat deze voor jongeren doet. Gemeente Groesbeek heeft een budget van 500 euro beschikbaar gesteld voor het beste idee; de leerlingen kozen unaniem voor het opknappen van de hangplek. De wethouder beloofde dat de andere ideeën ook zeker aan bod komen bij de gemeente.

De gemeente, de leerlingen en de leraren zijn erg enthousiast over de uitkomsten en ideeën uit dit project. Eerder was basisschool de Biezenkamp al aan het woord; deze leerlingen vonden in Ubbergen de rotzooi op straat het grootste probleem.

 

Groesbeek door de ogen van jongeren
JongerenAdviseurs (JA!)
JA! is het onderdeel van Kuseema dat de betrokkenheid van jonge mensen bij de politiek en de maatschappij wil vergroten. Veel beleid wordt voor jongeren, maar niet door jongeren bedacht. Wij zijn van mening dat zij mee kunnen en moeten praten over thema’s die op hen betrekking hebben. Wij ontwikkelen daarom projecten waarin jongeren de adviseurs zijn bij de totstandkoming van beleid.
Verkiezingen
Wat doet de gemeente eigenlijk voor kinderen? Je mag nog niet stemmen, maar kun je wel meedenken? In dit project laten we groep 8 leerlingen uit de gemeente kennismaken met maatschappelijke en gemeentelijke vraagstukken en nadenken over hoe de gemeente Groesbeek (voorheen gemeente Ubbergen) volgens hen interessanter of leuker gemaakt kan worden voor kinderen.
Verbeterfoto’s
Het project bestaat uit twee dagdelen van ieder twee uur.
Op dag 1 leren de kinderen wat de gemeente nou eigenlijk doet. De gemeente is er voor de inwoners, dus ook voor de kinderen. De kinderen bedenken allereerst wat zij belangrijk vinden: veilige oversteekplaatsen, meer bloemen, meer plekken om te voetballen? Met een fotocamera brengen zij de omgeving van de school in beeld. Ze maken foto’s van wat zij leuk, stom of meer zouden willen. Terug op school gaan de kinderen hun foto’s samen ordenen in een collage.
Op dag 2 voegen een raadslid en een ambtenaar zich bij de les. Zij vertellen wat een gemeenteraad precies doet en dat deze er ook voor kinderen is. De kinderen leggen het verhaal rondom hun foto’s uit en presenteren hun fotocollages. Samen gaan zij in gesprek over hun keuzes: waarom vinden zij iets leuk, stom of willen ze er meer van? Onder leiding van JongerenAdviseurs discussiëren het raadslid, de ambtenaar en de kinderen over de wensen van de kinderen. Wat zouden zij aan de gemeente Groesbeek willen veranderen? En wat kan de gemeente Groesbeek voor kinderen betekenen?
Beste idee echt uitgevoerd!
JongerenAdviseurs vindt het belangrijk dat de gemeente ook echt wat doet met de ideeën van de kinderen. Aan het eind van het project beslissen het raadslid en de ambtenaar welk idee zij het best vinden. Het beste idee van de klas wordt echt uitgevoerd! Hiervoor is per klas € 500,- beschikbaar. Zo zien de kinderen dat er daadwerkelijk naar hen wordt geluisterd. Bovendien leent deze terugkoppeling zich goed voor een persmoment. Lokale media kunnen zo laten zien dat de gemeente zich voor dit plan heeft laten adviseren door Ubbergse kinderen.
Groep 8
De insteek is om dit project aan de zes groep 8 klassen (incl. combinatieklassen groep 7/8) van de vier basisscholen in de gemeente Groesbeek aan te bieden. Dit komt neer op ongeveer 150 à 160 leerlingen.
Het project sluit goed aan op het programma van de basisscholen, waarin de onderwerpen Burgerschap en Democratie, politiek en maatschappijoriëntatie zijn
opgenomen. Bovendien vormt het project een creatieve aanvulling op het bestaande schoolcurriculum.
Doelstelling en bereik
Met dit project leren leerlingen niet alleen hoe zij met foto’s een presentatie kunnen maken. Ze leren over maatschappelijke en gemeentelijke vraagstukken die op hen betrekking hebben. Bovenal worden de kinderen gestimuleerd om mee te denken over de vraag wat de gemeente Groesbeek voor hen zou kunnen betekenen. Uitgaande van vier tot zes klassen worden er 120 tot 180 kinderen direct betrokken.
Samenvatting
 Kinderen krijgen inzicht in de werking van lokale politiek;
 Kinderen worden gestimuleerd om hun mening te geven over maatschappelijke en gemeentelijke vraagstukken die op hen betrekking hebben;
 Kinderen leren hun visie en ideeën op een creatieve manier te presenteren;
 De gemeente Groesbeek krijgt de kans om direct met kinderen in gesprek te gaan over hun wensen en behoeftes;
 De vier basisscholen in de gemeenten krijgen een lesproject aangeboden dat aansluit op het programma Burgerschap of Democratie, politiek en maatschappijoriëntatie;